طرح هولدر موبایل مدل station 12

طرح هولدر موبایل مدل station 12

طرح هولدر موبایل مدل station 12

طرح هولدر موبایل دارای طرحی ساده برای مشبک کاری روی چوب ابتدا طرح مورد نظر روی چوب کشیده می شود و سپس هنرمند مشبک کار با اره مویی نقاطی را که باید بریده شود می برد؛ و در آخر کار را پرداخت می کند و شبکه ای از طرح های زیبا بر جای می ماند.