درس پژوهی حل مسئله با استفاده از راهبرد زیر مسئله پایه چهارم ابتدایی

درس پژوهی حل مسئله با استفاده از راهبرد زیر مسئله پایه چهارم ابتدایی

درس پژوهی حل مسئله با استفاده از راهبرد زیر مسئله پایه چهارم ابتدایی

درس پژوهی حل مسئله با استفاده از راهبرد زیر مسئله پایه چهارم ابتدایی در 120 صفحه ورد قابل ویرایش همراه با مستندات

درس پژوهی آموزش نشانه ی چهارشکلی (اِ ـِ به ه) به روش اکتشافی

درس پژوهی آموزش نشانه ی چهارشکلی (اِ ـِ به ه) به روش اکتشافی

درس پژوهی  آموزش نشانه ی چهارشکلی (اِ ـِ به ه) به روش اکتشافی

درس پژوهی آموزش نشانه ی چهارشکلی (اِ ـِ به ه) به روش اکتشافی پایه اول ابتدایی در 113 صفحه ورد قابل ویرایش به همراه جداول و مستندات

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس هفت خان رستم

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس هفت خان رستم

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس هفت خان رستم

معرفی طرح درس : طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس هفت خان رستم نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: هفت خان رستم اهداف : اهداف کلی: آشنایی با رستم بعنوان یکی از قهرمانان شاهنامه آشنایی با نمونههایی از کنایه و مفهوم آنها پی بردن به یاری خداوند و تأثیر یاری جستن از خدا در

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس میوه ی هنر

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس میوه ی هنر

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس میوه ی هنر

معرفی : طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس میوه ی هنر نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: میوه ی هنر اهداف : آشنایی شاعران معاصر مانند پرویناعتصامی آشنایی با پروین اعتصامی شاعر معاصر آشنایی با نمونهای زیبا از نظر معاصر تقویت مهارت تشخیص قالبهای شعری آشنایی با نمونهای زیبا از مناظره تقویت روحیه ثمربخشی و درک و شناخت آفات بیحاصلی و بیثمری توانایی تشخیص شبه جمله مهارت تشخیص و کاربرد کلمات مخفف –

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس عطار و جلال الدین محمد

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس عطار و جلال الدین محمد

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس عطار و جلال الدین محمد

معرفی طرح درس : طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس عطار و جلال الدین محمد نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: عطار و جلال الدین محمد اهداف : آشنایی با زندگی نامه نام آوران آشنایی دانش آموزان با داستانی از کودکی مولانا ایجاد علاقه فراگیران به علم اندوزی آشنایی دانش آموزان با مثنوی و کتاب های دیگر مولانا آشنایی دانش آموزان با قافیه تقویت روحیه همکاری و تفکر خلاق و انتقادی تقویت تصویر سازی ذهنی در فراگیران آشنایی با نحوه تهیه گزارش درمصاحبه کردن فایل صوتی

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس شهدا خورشیدند

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس شهدا خورشیدند

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس شهدا خورشیدند

معرفی طرح درس : طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس شهدا خورشیدند نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: شهدا خورشیدند اهداف : هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با مقام والای شهدا آشنا شوند. اهداف رفتاری: آشنایی با جایگاه و مقام والای شهداء تقویت اهمیت حفظ ارزش های انقلاب اسلامی، آشنایی با نقش شهدا در تداوم انقلاب اسلامی، تقویت توانایی خوانش شعر، با لحن و آهنگ مناسب آشنایی با نمونه برجسته ای از شعر

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس ستاره روشن

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس ستاره روشن

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس ستاره روشن

معرفی طرح درس : طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس ستاره روشن نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: ستاره روشن اهداف : هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با اهمیت احترام و راست گویی آشنا شوند. اهداف رفتاری: 1-آشنایی با نمونه ی فاخری از نثر کهن، 2- تقویت روحیه ارج نهادن به بزرگان، 3-تقویت روحیه راست گویی و صداقت، 4- گسترش و افزایش گنجینه واژگان، 5- تقویت توانایی دریافت پیام

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس رنج هایی کشیده ام که مپرس

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس رنج هایی کشیده ام که مپرس

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس رنج هایی کشیده ام که مپرس

معرفی طرح درس : طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس رنج هایی کشیده ام که مپرس نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: رنج هایی کشیده ام که مپرس اهداف : هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با زندگی نامه دهخدا آشنا شوند. اهداف رفتاری: 1-آشنایی با یکی از نام آوران عرصه فرهنگ، 2- آشنایی دانش آموزان با زندگی نامه دهخدا، 3- ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از فرهنگ لغت، 4- آشنایی دانش آموزان

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس راز زندگی

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس راز زندگی

طرح درس روزانه فارسی ششم ابتدایی درس راز زندگی

معرفی طرح درس : طرح درس فارسی ششم ابتدایی درس راز زندگی نام کتاب درسی: فارسی مقطع تحصیلی: ششم موضوع درس: درس راز زندگی اهداف : اهداف کلی: آشنایی با شعر نو هدفهای جزئی: آشنایی دانش­آموزان با شعر نو – مناظره تشخیص و شخصیت بخشی تقویت علاقه دانش­آموزان به زندگی و امید به زندگی تقویت توجه دانش­آموزان به زیبایی­های زندگی مهارت خواندن صحیح شعر نو – تشخیص تکیه­گاه­های آوایی مهارت تشخیص و تفکیک آرایه­های