طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گل و گیاهان زینتی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گل و گیاهان زینتی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی  پرورش گل و گیاهان زینتی

مقدمـه : توجیه اقتصادی طرح : الف – سرمایه گذاری ثابت : 1 ) زمیـن : 2 ) محوطه سازی : 3 ) ساختمانها: 4 ) ماشین‌آلات و تجهیزات: 5 ) تاسیسات: 6 ) وسایل نقلیه : 7 ) تاسیسات اداری: 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری : ب- هزینه های جاری : 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید : 2 ) حقوق و دستمزد : 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات : 4 ) هزینه استهلاک : 5 ) سوخت و

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گل و گیاه در گلخانه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گل و گیاه در گلخانه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی  پرورش گل و گیاه در گلخانه

سر فصل ها مقدمــه: توجیه فنی : توجیه اقتصادی طرح : 1 ) زمین : 2 ) محوطه سازی : 3 ) ساختمانها: 4 ) تاسیسات: 5 ) ماشین‌آلات: 6 ) وسایل نقلیه : 7 ) تجهیزات اداری: 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری : ب- هزینه های جاری : 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید : 2 ) حقوق و دستمزد : 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :