طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گـاو شیری

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گـاو شیری

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی  پرورش گـاو شیری

موضوع طرح :پرورش گاو شیری مقدمــه : توجیه اقتصادی طرح : – 1 ) زمیـن : 2 ) محوطه سازی : 3 ) ساختمانها: 4 ) ماشین‌آلات: 5 ) تاسیسات: 6 ) تاسیسات اداری: 7 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری : 8) خرید دام : ب- هزینه های جاری : 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید : 2 ) حقوق و دستمزد : 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات : 4