طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه علوم رایانه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه علوم رایانه

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی  آموزشگاه علوم رایانه

مـقـدمـه : الف – سرمایه ثابت مکان مورد نیاز طرح تجهیزات فنی : تجهیزات فنی : هزینه استهلاک : هزینه نگهداری و تعمیرات : هزینه های قبل از بهره برداری : هزینه های پیش بینی نشده : ملزومات اداری و آموزشی : سوخت و انرژی : حقوق و دستمزد : درآمد طــرح : محاسبه دوره بازگشت سرمایه: محاسبه نقطه سر به سر:

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه هنـرهای تجسمی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی آموزشگاه هنـرهای تجسمی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی  آموزشگاه هنـرهای تجسمی

خلاصه طرح مقــدمه : اسرمایه گذاری مورد نیاز طرح الف سرمایه ثابت مکان مورد نیاز طرح تجهیزات : اثاثیه اداری : اثاثیه اداری : ب- سرمایه در گردش : ملزومات اداری و آموزشی : سوخت و انرژی : حقوق و دستمزد : هزینه استهلاک : هزینه نگهداری و تعمیرات : ج- درآمد طرح : برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی: پیش‌بینی مالی طرح محاسبه دوره بازگشت سرمایه: محاسبه نقطه سر به سر: محاسبه کارمزد