طرح توجیهی، فنی مالی اقتصادی کشت زعفران

طرح توجیهی، فنی مالی اقتصادی کشت زعفران

طرح توجیهی، فنی مالی اقتصادی کشت زعفران

طرح توجیهی، فنی مالی اقتصادی کشت زعفران به طوری که بیان شد، زعفران از گیاهان پیازدار و چندساله است که گاهی اوقات پیاز آن مدت بیش از 15 سال در زمین می ماند. زمان کشت این محصول، معمولاً شهریور ماه و اوایل مهرماه است. برای کاشت، پیازها را از زمینهایی که قبلاً زعفران بوده در می آورند و به صورت ردیفی در شیارهایی که در زمین ایجاد شده با فاصله 20 سانتی متر از هم می کارند. از نظر آب و هوایی، زعفران در مناطقی رشد می کند که آب و هوای معتدل با تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای ملایم دارد. محصول زعفران در زمستان و اوایل بهار احتیاج به آب دارد اما در تابستان نیازمند به آب نیست در 23 صفحه ورد قابل

طرح توجیهی توليد نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي

طرح توجیهی توليد نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي

طرح توجیهی توليد نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي

طرح توجیهی توليد نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي موضوع طرح : توليد نخ متوسط تا ضخيم از الياف نو و ضايعات نساجي ظرفيت : ١٥٠ تن در سال مجوز هاي لازم: اعلاميه تاسيس از اداره كل صنايع استان يا معاونت صنايع روستايي سازمان جهاد كشاورزي سرمايه گذاري كل: ٢٢٢٠ ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: ٢٢٠ ميليون ريال سهم تسهيلات: ٢٠٠٠ ميليون ريال ٢ سال ( معادل ٣٤ ماه ) / دورة بازگشت سرمايه: ٨ ٧٤٦ ميليون ريال / سود ويژه : ٥٨ ميزان اشتغالزايي : هجده نفر طرح در 16 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.