طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره با ظرفیت 100 راس

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پروار بندی بره با ظرفیت 100 راس

طرح-توجیه-فنی--مالی-و-اقتصادی-پروار-بندی-بره-با-ظرفیت-100-راساین طرح توجیهی در 19 صفحه با فرمت ورد آماده شده است. در این طرح به بررسی هزینه های سرمایه ثابت ، سرمایه درگردش ، و سرمایه کل پروار بندی بره 100 راسی پرداخته شده است.

موارد کاربرد طرح توجیهی پروار بندی بره 100 راسی:
جهت ارایه به بانک و گرفتن وام
جهت ارایه به جهاد و نظام مهندسی
جهت بررسی هزینه های احداث یک پروار بندی بره 100 راسی
جهت بررسی سود و درامد یک پروار بندی بره 100 راسی
جهت ارایه به دانشگاه

خلاصه طرح توجیهی پروار بندی بره 100 راسی:
تولیدات طرح گوشت قرمز
مساحت زمین مورد نیاز 1,000 مترمربع
مساحت زیر بنا 334 مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز 1,212,251 هزارریال
هزینه جاری طرح 2,107,711 هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز 212,879 هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح 1,425,130 هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید 406,839 هزارریال
سرمایه گذاری بانک 1,018,291 هزارریال
تسهیلات بلند مدت 1,018,291 هزارریال
شاغلین طرح 4 نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط 2,542,080 هزارریال
تولید در نقطه سر به سر 46.87 درصد
نرخ بازده طرح 31.36 درصد
بازگشت سرمایه به سال 3.29 سال
محل اجرای طرح قابل اجرا دركليه مناطق كشور
هدف از اجرای طرح کمک به تولید در بخش دامپروری

دانلود فایل

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گاوداری شیری 75 راسی

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی گاوداری شیری 75 راسی

طرح-توجیه-فنی--مالی-و-اقتصادی-گاوداری-شیری-75-راسیاین طرح توجیهی در تعداد 23 صفحه با فرمت ورد آماده شده است. در این طرح به بررسی هزینه های سرمایه ثابت ، سرمایه درگردش ، و سرمایه کل گاوداری شیری 75 راسی پرداخته شده است.

موارد کاربرد طرح توجیهی گاوداری شیری 75 راسی:
جهت ارایه به بانک و گرفتن وام
جهت ارایه به جهاد و نظام مهندسی
جهت بررسی هزینه های احداث یک دامداری گاو شیری 75 راسی
جهت بررسی سود و درامد یک دامداری گاو شیری 75 راسی
جهت ارایه به دانشگاه
خلاصه طرح توجیهی گاوداری شیری 75 راسی:
تولیدات طرح شیر و گوشت گاو
مساحت زمین مورد نیاز 5,000 مترمربع
مساحت زیر بنا 1,425 مترمربع
هزینه ثابت طرح مورد نیاز 18,649,805 هزارریال
هزینه جاری طرح 10,717,902 هزارریال
سرمایه در گردش مورد نیاز 1,385,905 هزارریال
کل سرمایه گذاری طرح 20,035,710 هزارریال
نحوه تامین سرمایه طرح
سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید 4,007,142 هزارریال
سرمایه گذاری بانک 16,028,568 هزارریال
تسهیلات بلند مدت 14,919,844 هزارریال
تسهیلات کوتاه مدت 1,108,724 هزارریال
شاغلین طرح 8 نفر
درآمد سالانه طرح به طور متوسط 17,557,115 هزارریال
تولید در نقطه سر به سر 25.35 درصد
نرخ بازده طرح 29.67 درصد
بازگشت سرمایه به سال 4.67 سال
محل اجرای طرح قابل اجرا دركليه مناطق كشور
هدف از اجرای طرح کمک به تولید در بخش دامپروری

دانلود فایل