طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته بندي چاي تي بگ

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته بندي چاي تي بگ

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  بسته بندي چاي تي بگ

مقدمــه : توجيه اقتصادي طرح : الف – سرمايه گذاري ثابت : 1 ) زميـن : 2 ) محوطه سازي : 3 ) ساختمانها: 4 ) ماشين‌آلات: 5 ) تاسيسات: 6 ) وسايل نقليه : 7 ) تاسيسات اداري: 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري : ب- هزينه هاي جاري : 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد : 2 ) حقوق و دستمزد : 3 )هزينه نگهداري و تعميرات : 4 ) هزينه استهلاك