دانلود فایل آموزشی XML

دانلود فایل آموزشی XML

دانلود-فایل-آموزشی-xml

دانلود فایل آموزشی XML

تعداد صفحات : 49 با فرمت ورد و قابل ویرایش
XML سیستم گرامری ایجاد زبان های علامت گذاری دلخواه است . یعنی می توان آن را برای انواع داده های ریاضی ، شیمی ، تجاری و غیره به کار می رود این زبان در سال 1996 توسط کنسرسیوم WWW ارائه شد و به سرعت مورد استقبال قرار گرفت . ساختار زبان XML اصول و قوانین قابل فهمی دارد که کارآیی آن را افزایش می دهد . اگر یک سند را براساس این قوانین ایجاد کنیم به آن سند ، سند خوش فرم گفته می شود .
با گسترده شدن استفاده از وب در دهه 90 کم کم محدودیت های HTML  مشخص شد . ضعف HTML در توسه پذیری ( قابلیت اضافه و کم کردن خواص ) و ضعف آن در توصیف دیتاهایی که درون خود نگهداری می کند برنامه نویسان را از آن ناامید کرد. همچنین مبهم بودن تعاریف آن باعث شد از توسعه یافتن بازبماند . در پاسخ به این اشکالات W3C  یک سری امکانات را در جهت توسعه HTML  به آن افزود که امکان تغییر ساختار متن های HTML  مهمترین آن است . این امکان را CSS یا Cascade Style Sheet  می نامند . تگ های تعریف شده در HTML  ثابت هستند در حالی که در HTML  می توان تگ های خود تعریف ایجاد کرد .
دانلود فایل