ادعیه شفاء_علی فاطمی

ادعیه شفاء_علی فاطمی

ادعیه شفاء_علی فاطمی

عدم کپی و انتقال به افراد دیگر به هر نحو، جزو شروط ضمن معامله است . فقط در صورتیکه این شرط را می پذیرید خرید را انجام دهید . معرفی کتاب: جلسه اول: خواص درمانی خواندن سوره‌های قرآن جلسه دوم: فضيلت آيه هاي دعاي جوشن كبير به تفكيك آيه جلسه سوم: چند دعای بسیارعالی جهت شفای بیماری ها و امراض خاص جلسه چهارم: سردرد ومیگرن جلسه پنجم: درد کمر جلسه ششم: درمان چشم جلسه هفتم: گوش درد جلسه هشتم: بیماریهای دهان ودندان جلسه نهم: تیروئید جلسه دهم: درد مفاصل، استخوان ودست وپا جلسه یازدهم: درمان های متفرقه