شیوه های نوین در روند تدوین برنامه با رویکرد سند تحول 12 ساعت کد 99506721

شیوه های نوین در روند تدوین برنامه با رویکرد سند تحول 12 ساعت کد 99506721

شیوه های نوین در روند تدوین برنامه با رویکرد سند تحول 12 ساعت کد 99506721

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سئوالات آزمون شیوه های نوین در روند تدوین برنامه با رویکرد سند تحول در آموزش و پرورش کد دوره: 99506721 مدت دوره: 12 ساعت تعداد سئوالات: 150 سئوال فرمت فایل: PDF