شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت 10 ساعت کد 91400485

شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت 10 ساعت کد 91400485

شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت 10 ساعت کد 91400485

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سئوالات آزمون شیوه های موثر تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت کد دوره: 91400485 مدت دوره: 10 ساعت تعداد سئوالات: 110 سئوال فرمت فایل: PDF