شبیه سازی سطح مقطع راداری با نرم افزار Cst

شبیه سازی سطح مقطع راداری با نرم افزار Cst

شبیه سازی سطح مقطع راداری با نرم افزار Cst

در این محصول ما سطح مقطع راداری یک صفحه فلزی مربعی به ابعاد 15*15 سانتیمتر را با نرم افزار Cst شبیه سازی میکنیم. این قطعه فلزی کوچک توسط رادار از روبرو نزدیک به ده متر دیده می شود. فایل شبیه سازی شده ،به همراه آموزش کامل تصوری به زبان فارسی خدمت شما تقدیم می شد. با آموزش داده شده میتوانید به راحتی سطح مقطع راداری اجسام ساده را شبیه سازی کنید