نمایش تمامی فایل های مخفی شده و سیستمی توسط ویروس ها و ….

نمایش تمامی فایل های مخفی شده و سیستمی توسط ویروس ها و ….

نمایش تمامی فایل های مخفی شده و سیستمی توسط ویروس ها و ....

نمایش تمامی فایل های مخفی شده و سیستمی توسط ویروس ها و …. برخی مواقع پیش می آید که فلاش مموری یا مموری کارت یا هارد دیسک توسط ویروس ها یا بدافزار ها دچار این مشکل میشن که تمامی فایل ها و پوشه هایشان مخفی و غیر قابل دسترس خواهد شد . شما توسط این فایل بت که برای اجرای آن باید فایل را در ریشه درایو یا مسیر مورد نظر قرار بدهید و آن را جرا کنید تا تمامی فایل ها و پوشه هایی که مخفی و غیر قابل دسترس شده اند را می توانید نمایش و آزاد سازی کنید.