کتاب آزمون مهندسی شیمی (آمادگی آزمون کارشناسی ارشد)

کتاب آزمون مهندسی شیمی (آمادگی آزمون کارشناسی ارشد)

کتاب آزمون مهندسی شیمی (آمادگی آزمون کارشناسی ارشد)

مجموعه کتاب آزمون مهندسی شیمی شامل نمونه سوالات تستی همراه با پاسخ تشریحی دروس تخصصی مهندسی شیمی است. نمونه سوالات دروس مکانیک سیالات، کنترل فرآیندها، انتقال جرم و عملیات واحد ۱ و ۲، سینتیک و طرح رآکتورهای شیمیایی و ریاضیات کاربردی و عددی در این کتاب گنجانده شده است. در انتهای کتاب نیز پاسخ تشریحی کلیه سوالات به همراه نکات مهم هر سوال ارائه شده است. این مجموعه مهمترین و بهترین مرجع برای آمادگی جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی است.

نمونه سوالات استخدامی تخصصی و عمومی وزارت نیرو (سری اول)

نمونه سوالات استخدامی تخصصی و عمومی وزارت نیرو (سری اول)

نمونه سوالات استخدامی تخصصی و عمومی وزارت نیرو (سری اول)

این پکیج ویژه شامل نمونه سوالات استخدامی تخصصی و عمومی وزارت نیرو کشور است که در دو بخش سوالات عمومی و سوالات اختصاصی به صورت مجزا خدمت شما داوطلبان عزیز ارائه می شود. نمونه سوالات شامل زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، مدارهای الکتریکی و… است که در ادامه با جزئیات آمده است. فهرست نمونه سوالات استخدامی : نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه نمونه سوالات زبان انگلیسی عمومی بدون پاسخنامه نمونه سوالات زبان تخصصی بدون پاسخنامه نمونه سوالات اصول ایمنی بدون پاسخنامه نمونه سوالات مبانی کامپیوتر بدون پاسخنامه نمونه سوالات کامپیوتر و فن آوری اطلاعات بدون

نمونه سوالات استخدامی تخصصی سازمان امور مالیاتی

نمونه سوالات استخدامی تخصصی سازمان امور مالیاتی

نمونه سوالات استخدامی تخصصی سازمان امور مالیاتی

این مجموعه ویژه شامل نمونه سوالات استخدامی تخصصی سازمان امور مالیاتی است که اغلب شامل سوالات آزمون در ادوار مختلف می باشد. نمونه سوالات به صورت مجزا شامل چندین نمونه سوال تخصصی است که به صورت مجزا ارائه شده است. فهرست این نمونه سوالات در ادامه آمده است. فهرست نمونه سوالات استخدامی : نمونه سوالات درس حسابداری میانه شامل ۴۰ نمونه سوال نمونه سوالات درس مالیه عمومی شامل ۱۱۰ نمونه سوال نمونه سوالات درس حسابداری صنعتی شامل ۲۴۰ نمونه سوال نمونه سوالات درس اقتصاد خرد و کلان شامل ۳۴۰ نمونه سوال نمونه سوالات درس اقتصاد شامل ۴۰ نمونه سوال

نمونه سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی ها

نمونه سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی ها

نمونه سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی ها

این مجموعه ویژه شامل نمونه سوالات تخصصی استخدامی پتروشیمی ها است که اغلب شامل سوالات آزمون در سال ۱۳۸۹ می باشد. نمونه سوالات به صورت مجزا شامل چندین نمونه سوال تخصصی است که به صورت مجزا ارائه شده است. فهرست این نمونه سوالات در ادامه آمده است. فهرست نمونه سوالات : نمونه سوالات درس ترمودینامیک شامل ۷۴ نمونه سوال نمونه سوالات درس کنترل فرآیند و طراحی رآکتور شامل ۷۰ نمونه سوال نمونه سوالات درس انتقال حرارت شامل ۶۲ نمونه سوال نمونه سوالات درس مکانیک سیالات شامل ۶۶ نمونه سوال نمونه سوالات درس انتقال جرم و عملیات واحد شامل ۱۰۹ نمونه سوال نمونه سوالات درس موازنه انرژِی و مواد شامل ۱۲۲ نمونه سوال نمونه سوالات دروس عمومی

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر (اسفند ۹۴ و آبان ۹۵)

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر (اسفند ۹۴ و آبان ۹۵)

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی فراگیر (اسفند ۹۴ و آبان ۹۵)

متقاضیان گرامی و داوطلبان آزمون های فراگیر، این بسته شامل دفترچه سوالات آزمون استخدامی فراگیر آبان ماه ۱۳۹۵ و همچنین اسفندماه ۱۳۹۴ است که توسط سازمان سنجش به همراه پاسخنامه می باشد که اولین بار توسط پروژه ها ارائه شده است.فهرست نمونه سوالات در ادامه آمده است. فهرست نمونه سوالات : آزمون های اصلی دفترچه شام آزمون فراگیر مرحله اول، دوم و سوم نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی – شامل ۲۸ سوال همراه با پاسخنامه نمونه سوالات فناوری اطلاعات – شامل ۳۰ سوال همراه با پاسخنامه نمونه سوالات ریاضی و آمار مقدماتی – شامل ۳۲ سوال همراه با پاسخنامه نمونه سوالات معارف اسلامی – شامل ۲۸ سوال همراه با پاسخنامه نمونه سوالات زبان انگلیسی

مجموعه سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک مرکزی

مجموعه سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک مرکزی

مجموعه سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک مرکزی

مجموعه ویژه نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانک مرکزی شامل نمونه سوالات دروس تخصصی از جمله حسابداری، مدیریت، اقتصاد و … ویژه آزمون های استخدامی بانک ها است که شامل بیش از ۵۰۰۰ نمونه سوال به صورت مجزا و بخش بندی شده که به صورت درس به درس به تفضیل همراه با پاسخنامه ارائه شده است. فهرست دروس در ادامه ارائه شده است. فهرست نمونه سوالات : نمونه سوالات اصول حسابداری شامل ۱۴۴۵ نمونه سوال همراه با پاسخنامه نمونه سوالات اقتصاد شامل ۲۶۰ نمونه سوال همراه با پاسخنامه نمونه سوالات مدیریت شامل ۲۵۰ نمونه سوال همراه

نمونه سوالات تخصصی استخدامی شهرداری

نمونه سوالات تخصصی استخدامی شهرداری

نمونه سوالات تخصصی استخدامی شهرداری

این مجموعه ویژه شامل نمونه سوالات تخصصی استخدامی شهرداری ها است که اغلب شامل سوالات آزمون در سال ۱۳۹۰ می باشد. نمونه سوالات به صورت مجزا شامل چندین نمونه سوال تخصصی است که به صورت مجزا ارائه شده است. به همراه این مجموعه کتابچه مجموعه قوانین و مقررات شهرداری در ۵۱۱ صفحه و ۱۳ فصل نیز قابل دانلود است. فهرست این نمونه سوالات در ادامه آمده است. فهرست نمونه سوالات : دانلود نمونه سوالات رشته شغلی مسئول دفتر بدون پاسخ نامه دانلود نمونه سوالات رشته شغلی امور دفتری بدون پاسخ نامه دانلود نمونه سوالات رشته شغلی کرگزین بدون پاسخ نامه دانلود کتابچه مجموعه قوانین و مقررات شهرداری فهرست عناوین کتابچه مجموعه قوانین و مقررات

مجموعه سوالات حسابداری (ویژه آزمون بانک ها و سازمان های دولتی)

مجموعه سوالات حسابداری (ویژه آزمون بانک ها و سازمان های دولتی)

مجموعه سوالات حسابداری (ویژه آزمون بانک ها و سازمان های دولتی)

مجموعه سوالات حسابداری شامل نمونه سوالات دروس تخصصی حسابداری ویژه آزمون های استخدامی بانک ها و سارمان های دولتی است که در ۱۲۱ صفحه و به صورت درس به درس به تفضیل همراه با پاسخنامه ارائه شده است. فهرست دروس در ادامه ارائه شده است. فهرست نمونه سوالات : اصول حسابداری شامل ۲۳۰ نمونه سوال همراه با پاسخنامه حسابداری میانه شامل ۳۸ نمونه سوال همراه با پاسخنامه بودجه شامل ۱۲۰ نمونه سوال همراه با پاسخنامه حسابداری شرکت ها شامل ۱۰۰ نمونه سوال همراه با پاسخنامه حسابداری صنعتی شامل ۱۵۰ نمونه سوال همراه با پاسخنامه حسابرسی شامل ۶۰ نمونه سوال همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری

نمونه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری

نمونه سوالات استخدامی تخصصی پرستاری

این مجموعه شامل بیش از ۴۰۰ نمونه سوال تخصصی آزمون های استخدامی پرستاری است که به صورت درس به درس و محزا طبقه بندی شده است. این سوالات همراه با پاسخ تستی ارائه شده و در جهت آمادگی برای آزمون های استخدامی پرستاری قابل استفاده می باشد. فهرست نمونه سوالات در ادامه آمده است. فهرست نمونه سوالات : نمونه سوالات درس آناتومی شامل ۳۰ نمونه سوال نمونه سوالات درس فیزیولوژی شامل ۹۳۵ نمونه سوال نمونه سوالات درس فیزیولوژی شامل ۶۰ نمونه سوال نمونه سوالات درس بیوشیمی شامل ۷۹ نمونه سوال نمونه سوالات درس میکروبیولوژی شامل ۶۵ نمونه سوال نمونه سوالات درس انگل شناسی شامل ۴۰ نمونه سوال