آموزش مقدماتی بورس

آموزش مقدماتی بورس

آموزش مقدماتی بورس

پكيج آموزشي (آموزش بورس مقدماتي) درس ١: بورس چيست؟ درس ٢: چرا بايد بورس را براي سرمايه گذاري انتخاب كرد؟( مزايا و معايب بورس) درس ٣: ساعت كاري بورس و نحوه سرمايه گذاري درس ٤: نحوه سود زيان در بورس درس ٥ : فرايند ثبت نام در بورس درس ٦ : نماد هاي بورسي درس ٧ : آشنايي كامل با پنل كارگزاري ها درس ٨: آموزش ثبت سفارش خريد و فروش در پنل كارگزاري