سرس کد کنترل مرورگر برای C# winform

سرس کد کنترل مرورگر برای C# winform

سرس کد کنترل مرورگر برای C# winform

این بسته شامل یک سرس کد می باشد که کنترل مرور گر هست که مانند مرور گر وب و ویندوز ساخته شده و دارای دکمه های بعدی قبلی بالا و خانه می باشد و دارای کلاس abstract و interface هایی جهت پیاده سازی می باشد با این کنترل شما می توانید از باز شدن صفحات در پنجره های متعدد جلو گیری کنید.