مرجع لغات زبان عمومی

مرجع لغات زبان عمومی

مرجع لغات زبان عمومی

دانلود مرجع لغات زبان عمومی ویژه داوطلبان کنکور ارشد و دکتری تالیف استاد رضوان پور ، امینی و شیخیان به صورت زبان انگلیسی و فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 305 و شامل سرفصل های : 1- ساخت واژگان (پیشوند ، ریشه و پسوند) 2- سطح آسان 3- سطح متوسط 4- سطح سخت 5- آزمون های ارشد سال های 1395-1398 6- آزمون های دکتری سال های 1395-1398

کتاب دایره المعارف کمبریج

کتاب دایره المعارف کمبریج

کتاب دایره المعارف کمبریج

دانلود کتاب دایره المعارف کمبریج تالیف دیوید کریستال به صورت زبان انگلیسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 491 و شامل سرفصل های : 1- Modeling English 2- The Origins Of English 3- Old English … 22- Personal Variation 23- Learning English As A Mother Tongue 24- New Ways Of Studying English

کتاب زبان عمومی

کتاب زبان عمومی

کتاب زبان عمومی

دانلود کتاب زبان عمومی تالیف محمدجواد رضائی به صورت زبان اصلی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 136 و شامل سرفصل های : 1- Using A Dictionary 2- Improving Your English Vocabulary 3- Five Reading Myths 4- The Pursuit Of Happiness 5- Some Facts About Weather 6- Tourism 7- Human Rights 8- The Quran is Amazing 9- ?Why Should I Exercise 10- Ali-Sadr Cave

کتاب زبان عمومی آزمون دکتری

کتاب زبان عمومی آزمون دکتری

کتاب زبان عمومی آزمون دکتری

دانلود کتاب زبان عمومی تمامی رشته های آزمون دکتری به همراه پاسخ تشریحی به صورت فایل PDF و تعداد صفحات 353 و شامل سرفصل های : 1- نکات مهم گرامری در آزمون های زبان عمومی 2- نحوه پاسخ گویی به سوالات درک مطلب 3- سوالات و پاسخ تشریحی آزمون دکتری 1390 4- سوالات و پاسخ تشریحی آزمون دکتری 1391 5- سوالات و پاسخ تشریحی آزمون دکتری 1392 6- سوالات و پاسخ تشریحی آزمون دکتری 1393 7- سوالات و پاسخ تشریحی آزمون دکتری 1394

کتاب زبان خارجی دکتر جعفری گهر

کتاب زبان خارجی دکتر جعفری گهر

کتاب زبان خارجی دکتر جعفری گهر

دانلود کتاب زبان خارجی (منبع جدید پیام نور) تالیف منوچهر جعفری گهر به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 229 و شامل سرفصل های : 1- How To Learn New Words Faster And Better 2- How To Learn New Words Faster And Better 3- Mind Prison … 10- ?What is Happiness 11- The Most Effective Language Learning Strategies 12- The Most Effective Language Learning Strategies 13- The Most Effective Language Learning Strategies

کتاب زبان عمومی

کتاب زبان عمومی

کتاب زبان عمومی

دانلود کتاب زبان عمومی حسن خلیلی و محمود علیمحمدی به تعداد صفحات 262 و سر فصل های : 1.Word Elements: Prefixcs, Roots and suffixes 2.word Power and a World Power 3.(1)Why and How Do We Read 4.(2)Why and How Do We Read 5.Using the Dlctionary 6.Using Reference Books and Libraries 7.Learning 8.Remembering what you have Learned 9.Applying your knowledge 10.preparing for examinations