دانلود پاورپوینت پياده سازی مدل هاي مخفی مارکوف

دانلود پاورپوینت پياده سازی مدل هاي مخفی مارکوف

دانلود-پاورپوینت-پياده-سازی-مدل-هاي-مخفی-مارکوف

دانلود پاورپوینت پياده سازي
مدل
هاي مخفی مارکوف پيوسته همراه با قابليت اعمال
مدل زبانی، گرامر، روشهاي جستجو و قابليت تطبيق مدل
ها

تعداد اسلاید : 18

 

 قسمتی از
متن اسلاید ها
 —-

بازشناسي گفتار

—       
پردازش
گفتار

—       
کاربردها

—       
گفتار
گسسته و پيوسته

—       
نگاهي
به فرآيند بازشناسي گفتار

1.     گرفتن فايل صوتي و استخراج ويژگي

2.     استفاده از مدلهاي واحدهاي گفتاري (با فرض
داشتن  مدلهاي آموزش داده شده از قبل)

3.     استفاده از الگوريتم هاي جستجو و بازشناسي
گفتار

 

دانلود فایل