کتاب آموزش زبان آلمانی Hören & Sprechen B2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Herzlich wilkommen به همراه کتاب کار و کتاب معلم و فایل های صوتی کتاب ها

کتاب آموزش زبان آلمانی Hören & Sprechen A2 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Hören & Sprechen B1 به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte plus neu A1.2 به همراه فایل های صوتی کتاب

  کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte plus neu A1.2 به همراه فایل های صوتی کتاب

  کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte plus neu A1.2 به همراه فایل های صوتی کتاب

  کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte plus neu A1.2 به همراه فایل های صوتی کتاب
  ناشر کتاب: Hueber
   
  مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
  کتاب Schritte plus neu A1.2 به زبان آلمانی و در 215 صفحه
  متن فایل های صوتی و پاسخنامه کتاب های Kursbuchteil و Arbeitsbuchteil
  فایل های صوتی کتاب (2 سی دی)
   
  فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
  فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است….

کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte plus neu A1.1 به همراه فایل های صوتی کتاب

  کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte plus neu A1.1 به همراه فایل های صوتی کتاب

  کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte plus neu A1.1 به همراه فایل های صوتی کتاب

  کتاب آموزش زبان آلمانی Schritte plus neu A1.1 به همراه فایل های صوتی کتاب
  ناشر کتاب: Hueber
   
  مجموعه حاضر شامل فایل های زیر است:
  کتاب Schritte plus neu A1.1 به زبان آلمانی و در 215 صفحه
  متن فایل های صوتی و پاسخنامه کتاب های Kursbuchteil و Arbeitsbuchteil
  فایل های Einstufungstests و Wiederholung
  فایل های صوتی کتاب (2 سی دی)
   
  فایل های صوتی کتاب با فرمت mp3 هستند.
  فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است….

0تا100زبان انگلیسی در قالب فیلم با اساتید معروف دنیا (فن آموز)

  0تا100زبان انگلیسی در قالب فیلم با اساتید معروف دنیا (فن آموز)

  0تا100زبان انگلیسی در قالب فیلم با اساتید معروف دنیا (فن آموز)

  خداهست…

   
  اموزش زبان از 0تا100 به صورت حرفه ای با اساتید معروف دنیا:
   
   
   
   
   
   
   

  مکالمه وگرامر گام اول
  مکالمه و گرامر گام دوم
  توضیحات جامع اساتید
  تدریس های صوتی وشنیداری وکاربرد ان ها درقالب فیلم
  استفاده از رمزنگاری ها بخصوص ودرقالب داستان برای عدم فراموشی
  دوره جامع 504واژه
  دوره جامع 600واژه
  ازمون های تافل وایلتس وفیلم های مکالمه تخصصصی
  روش های نحوه مطالعه از صفرتاصدبا گام های طلایی

   

   

  توضیحات چند بخش…

کتاب آموزش زبان آلمانی Magnet B1 به همراه فایل های صوتی کتاب