لغات زبانهای فرانسه، آلمانی، ترکی استانبولی و عربی با کلمات معادل انگلیسی

لغات زبانهای فرانسه، آلمانی، ترکی استانبولی و عربی با کلمات معادل انگلیسی

لغات زبانهای فرانسه، آلمانی، ترکی استانبولی و عربی با کلمات معادل انگلیسی

فایل PDF با 284 صفحه، شامل 1000 لغت زبانهای فرانسه، آلمانی، ترکی استانبولی و عربی با کلمات معادل انگلیسی بسیار پرکاربرد و رایج در محاورات روزمره بوده و قابل استفاده برای همگان، اعم از زبان آموزان، دانش آموزان، مسافران و دانشجویان میباشند.