تحقیق شناسايي و پيگيري يك مورد اختلال يادگيري رياضي

تحقیق شناسايي و پيگيري يك مورد اختلال يادگيري رياضي

تحقیق شناسايي و پيگيري يك مورد اختلال يادگيري رياضي

دانلود فایل شناسايي و پيگيري يك مورد اختلال يادگيري رياضي 111 صفحه با فرمت WORD چكيده در اين پژوهش « عنوان روانشناسايي و پيگيري يك مورد اختلال يادگيري رياضي» به بررسي روش ها تشخيص و پيگيري اختلال رياضي در يك مورد پرداخته شده است كه در واقع هدف كلي از اين پژوهش مي باشد. روش مورد استفاده مطالعه موردي است. كه براي اين كار از پرسشنامة تنظيم شده توسط دكتر مصطفي تبريزي استفاده كرديم كه با توجه به سن كودك از پرسشنامة متفاوت استفاده شده است كه فرد مورد بررسي دانش آموز دختر كلاس چهارم دبستان بوده هر پرسشنامه سؤالات متفاوتي دارد كه بعد از اتمام كار، نمرة هر پرسشنامه را حساب كرده و به توصيف آن با توجه به

پاورپوینت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

پاورپوینت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

پاورپوینت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دانلود فایل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با فرمت POWERPOINT یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد .

مقاله نظریه انتگرال چیست؟

مقاله نظریه انتگرال چیست؟

مقاله نظریه انتگرال چیست؟

دانلود فایل نظریه انتگرال چیست؟ 76 صفحه با فرمت PDF فصل یکم- نظریه انتگرال چیست؟ Chapter 1- What is the Integral Theory فصل دوم- هولون فردی (انسان) Chapter 2- A Human Holon(whole/part) فصل سوم- هولون جمعی Chapter 3- A Collective Holon(whole/part) فصل چهارم- چشم اندازهای هولوئی و ریاضیات انتگرال Chapter 4- Holonic Perspectives and Integral Mathematics فصل پنجم مفهوم انتگرال از خدا Chapter 5- An Integral Perspective of God فصل ششم- حقوق بشر انتگرال

تحقیق جغرافیای ریاضی

تحقیق جغرافیای ریاضی

تحقیق جغرافیای ریاضی

دانلود فایل جغرافیای ریاضی 49 صفحه با فرمت WORD درس جغرافياي رياضي يكي در دروس اصلي رشتة جغرافيا مي باشد و موضوع آن نيز بررسي شكل هندسي زمين و به ويژه حركات آن درفضا مي باشد، مطالعه وضعيت اجرام آسماني ازقبيل سيارات، ستارگان، سحابيها و كهكشانها را نيز در بر مي گيرد. با فراگيري اين دانش مي توان ديد وسيعي نسبت به جهان آفرينش از نظر جغرافيا را به دست آورد. همبستگي جغرافياي رياضي با دانش نجوم بسيار نزديك و قابل بحث است و در واقع با كمك علم نجوم مي توان دانش جغرافياي را فرا گرفت. اين نكته قابل بررسي است كه هدف از دانش جغرافياي رياضي وارد شدن به جزئيات اجرام سماوي، خواص آنها به ويژه فراگيري نجوم محض نمي باشد، بلكه از تركيب

مقاله بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا

مقاله بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا

مقاله بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا

دانلود فایل بررسي تأثير آموزش روش گام به گام حل مسأله رياضي جورج پوليا 105 صفحه با فرمت WORD فهرست مقدمه فصل اول : طرح تحقيق بيان مسأله ضرورت تحقيق اهداف تحقيق تعريف اصطلاحات و متغيرها تعريف نظري راهبردهاي حل مسأله تعريف عملياتي راهبردهاي حل مسأله متغيرهاي تحقيق متغير مستقل تعريف نظري نگرش (متغير وابسته اول) فصل دوم پيشينه و زمينه هاي نظري پژوهش حل مسئله و انتقال يادگيري رابطه بين تفكر انتقادي و حل مسئله حل مسئله از ديدگاه رفتارگرايي

تحقیق مقایسه میانگین ها

تحقیق مقایسه میانگین ها

تحقیق مقایسه میانگین ها

دانلود فایل مقایسه میانگین ها 117 صفحه با فرمت WORD آزمونهاي دونمونه اي درمطالعات تجربي، شبه تجربي كه درآنها عملكرد متغير موردمطالعه درشرايط متفاوت باهم مقايه مي‌شوند طبيعت پرسش درمورد معني دار بودن تفاوت درميانگين، پيش مي‌آيد. درچنين شرايطي به ندرت پرسش درموردطبيعت اطلاعات مطرح مي‌شود. چرا كه درمطالعات تجربي واقعي داده‌ها معمولاً حالت كلي به خود مي‌گيرند. فرض كنيد دريك مطالعه ساده تجربي درمورد يك داردكارايي آن دردوحالت متفاوت (گروه آزمايش و گروه شاهد) اندازه گيري شده است. ميانگين‌هاممكن است ه طورقابل توجهي با هم تفاوت داشته باشند. آيا اگر مطالعه مجدداً تكرار شود. تفاوتهاي مشابهي به وقت مي‌آيد؟ اينجاست كه يك محقق مي‌خواهد معني دار بودن آماري تفاوت ميانگين‌هابين دو گروه، آزمايش و شاهد را آزمايش كند. روشهاي پارامتري

مقاله كاربرد كامپيوتري بردارهاي رتيز وابسته به بار

مقاله كاربرد كامپيوتري بردارهاي رتيز وابسته به بار

مقاله كاربرد كامپيوتري بردارهاي رتيز وابسته به بار

دانلود فایل كاربرد كامپيوتري بردارهاي رتيز وابسته به بار، خصوصيات همگرايي و بسط آن به حالتهاي عمومي تر بارگذاري 118 صفحه با فر مت WORD فصل اول مقدمه توسعه و رشد سريع سرعت كامپيوترها و روشهاي اجزاي محدود در طي سي سال گذشته محدوده و پيچيدگي مسائل سازه اي قابل حل را افزايش داده است. روش اجزاي محدود روش تحليلي را فراهم كرده است كه امكان تحليل هندسه، شرايط مرزي و بارگذاري دلخواه را به وجود آورده است و قابل اعمال بر سازه‌هاي يك بعدي، دو بعدي و سه بعدي مي‌باشد. در كاربرد اين روش براي ديناميك سازه‌ها ويژگي غالب روش اجزاي محدود آن است كه سيستم پيوسته واقعي را كه از نظر تئوري بينهايت درجة آزادي دارد، با يك سيستم تقريبي چند درجه

تحقیق استخراج كيتين از پوسته ميگو

تحقیق استخراج كيتين از پوسته ميگو

تحقیق استخراج كيتين از پوسته ميگو

دانلود فایل استخراج كيتين از پوسته ميگو و استفاده از كيتين براي جدا كردن يون منگنز(VII) در 40 صفحه با فرمت WORD فهرست – مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1 – چكيده ……………………………………………………………………………………………………. 2 كيتين چيست؟………………………………………………………………………………………… 3 – ساختار شيميايي و خواص كيتين………………………………………………………………… 5 – روش استخراج كيتين از پوشه سخت پوستان……………………………………………….. 9 – تصاوير برخي سخت پوستان………………………………………………………………………. 10 – كاربردهاي كيتين………………………………………………………………………………………. 12 – پارامترهاي اقتصادي توليد………………………………………………………………………….. 23 – روش استخراج كيتين از پوسته ميگو ………………………………………………………….. 24 – شناسايي و تجزيه و تحليل ماده استخراج شده …………………………………………….. 28 – بحث و نتيجه گيري …………………………………………………………………………………. 29