دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

دانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی ۲۹۶ ص تایپ شده فرمت PDF فهرست: فصل اول : آمار توصیفی فصل دوم: منحنی طبیعی (بهنجار) فصل سوم: متغیرهاي تصادفی و توزیعهاي احتمال فصل چهارم:توزیع احتمال گسسته فصل پنجم: توزیع احتمال پیوسته فصل ششم : رگرسیون و همبستگی تست ها ي فصل ششم پاسخنامه تست هاي فصل ششم

پاورپوینت تصميم گيري چند معیاره

پاورپوینت تصميم گيري چند معیاره

 پاورپوینت تصميم گيري چند معیاره

دانلود پاورپوینت تصميم گيري چند معیاره ۵۴ اسلاید فهرست مطالب فرآيند تصميم مدل های تصمیم گیری مدل های کلاسیک تحقیق در عملیات تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) معيارهاي تصميم گيري معیار تصمیم گیری: هدف معیار تصمیم گیری: شاخص اندازه گيري معيارها مدل هاي تصميم گيري چند معياره تصميم گيري چند شاخصه گام هاي لازم براي تصميم گيري چند شاخصه تعریف هدف مساله ۱.تعيين شاخص هاي ارزيابي ۲.تعيين گزينه ها ۳.تعيين روش امتيازدهي به معيارها 4. ارزيابي معيارها .5 بي مقياس سازي 6. تعيين وزن شاخص ها 7. مدل هاي تصميم گيري اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي ساختن سلسله مراتب ماتريس مقايسات زوجي سازگاري سيستم محاسبه اوزان در