پاورپوینت ، درمان شناختی رفتاری , 96 اسلاید , pptx

پاورپوینت ، درمان شناختی رفتاری , 96 اسلاید , pptx

پاورپوینت--درمان-شناختی-رفتاری-,-96-اسلاید-,-pptxاین پاورپوینت با موضوع درمان شناختی رفتاری با 96 اسلاید با عناوینمقدمهویژگی های درمان شناختی رفتاری  اصول بنیادین در تبیین و درمان اختلالات روانی از دیدگاه شناختی رفتاری مدل شناختیاجزای شناختی در مدل شناختی رفتاری   مثلث شناختی بکباور های میانجی مفهوم پردازی  موردجمع بندی اطلاعات و رسیدن به مفهوم پردازی مورد مقدمهبرای نخستین بار در اواخر دهه 50 و ابتدای دهه60 میلادی و طی دو حرکت موازی توسط آلبرت الیس و آرون تی بک در آمریکا آغاز شد. در
مدل شناختی اعتقاد بر این است که احساسات و رفتار انسان متاثر از شیوه
تفکر و سبک پردازش اطلاعات اوست. به بیان دیگر آدم ها هر طور که فکر کنند،
همان طور احساس می کنند و رفتار آنها نیز متناسب با همان فکر و احساس است. ویژگی های درمان شناختی رفتاری1- درمان شناختی رفتاری در طول رشد و تحول خود شواهد تجربی، بالینی و پژوهشی بسیاری دال بر کارآمدی خود فراهم نمود. 2- نظریه شناختی رفتاری از همان ابتدا تلاش کرد تا پشتوانه های قدرتمندی در فلسفه و دانش عمومی روان شناسی برای خود فراهم کند.3- نظریه
شناختی رفتاری در مراحل مختلف رشد خود به جای موضع گرفتن در مقابل نظریه
های رقیب سعی کرد تا حد امکان، مدل های موجود را با مدل شناختی رفتاری
تلفیق نماید. تا جایی که رویکرد کنونی شناختی رفتاری، در واقع حاصل ادغام
مدل شناختی و بخش هایی از نظریه رفتاری است. 4- نظریه شناختی رفتاری یک نظریه علمی است، بنابراین مشمول اصل ابطال پذیری بوده و در نتیجه قابل تعدیل و تغییر است.  اصول بنیادین در تبیین و درمان اختلالات روانی از دیدگاه شناختی رفتاری1- شناخت هارفتار
و هیجان را تعیین می کنند، ولی در عین حال رفتارهای معیوب و هیجان های
منفی خود باعث تشدید شناخت های منفی ، تحریف شده و ناکارآمد می شوند .- نظریه شناختی رفتاری بر این است که نقطه ی شروع چرخه ی افکار، هیجان و رفتار، معمولا شناخت های ناکارآمد است. – تصمیم گیری در مورد نوع مداخله در هر محور ، بر مبنای شناخت زیربنایی آن رفتار و هیجان صورت می گیرد. 2-  نظام پردازش اطلاعات می تواند در تمامی سطوح، از جمله ادراک ، توجه، حافظه و تعبیر و تفسیر دچار تحریف و سوی مندی شود.پژوهش هایی که در حوزه آسیب شناسی شناختی انجام شده نشان داده اند که ادراک محرک های درونی و بیرونی، تابع شرایط هیجان فرد است.
این پژهش ها نشان داده اند توجه انسان ها انتخابی بوده و افراد وقتی در
موقعیت های مختلف قرار می گیرند، فقط به آن بخشی از اطلاعات توجه می کنند
که هم سو با شرایط هیجانی آنها است. 3- اگر
چه نظام پردازش اطلاعات مستعد تحریف و سوی مندی است، ولی به همان اندازه
قابلیت اصلاح را نیز دارد. در واقع انسانها نه تنها فکر می کنند، بلکه به
فکر هایشان فکر می کنند و به شیوه ی فکر کردن درباره ی فکرهایشان فکر می
کنند و به شیوه ی فکر کردن درباره ی فکرهایشان نیز فکر می کنند انسان ها
این توانایی را دارند که هم زمان با پردازش اطلاعات، به نحوه ی پردازش
اطلاعات خود نیز توجه کرده و آن را تغییر دهند. ماموریت اصلی درمان شناختی رفتاری، کمک به فرد برای اصلاح نظام پردازش اطلاعات خویشتن است. ارتباط درمانی ارتباط
درمانی در درمان شناختی رفتاری آنچنان مهم است که در این باره کتاب نوشته
شده و یا فصولی از کتاب های آموزشی به این موضوع اختصاص داده شده است. ارتباط درمانی بر خلاف درمان های غیر مستقیم و یا پویشی، عاری از ابهام است.درمانگر انتقال را ترغیب نمی کند (هرچند که از آن استفاده درمانی می کند) .یک اصل مهم در درمان شناختی رفتاری شفاف نگه داشتن رابطه و حفظ حدود و ثغور از قبل تعیین شده آن است. مدل شناختیبر اساس مدل شناختی آنچه که ما می اندیشیم احساس و رفتار ما را تعیین می کند . اختلالات
روانی زمانی به وجود می آیند که شناخت های ما واقع بینانه مبتنی بر شواهد
یا کارآمد نباشد. پژوهش های برآمده از دل نظریه شناختی رفتاری نشان داده
اند که اختلالات روانی با سوء تعبیر، تحریف ، سوی مندی، یا انتخابی عمل
کردن قسمت های مختلف نظام پردازش اطلاعات مثل ادراک ، توجه، حافظه و
استدلال همراه است. بر
اساس این نظریه، پردازش اطلاعات ما به مرور زمان به نوعی تحریف یا انتخابی
عمل کردن یا سوی مندی نظام دار عادت می کند و در شرایط مشابه در آینده
همان خطاهای پردازش قبلی را تکرار می کند. این
اشتباهات تکراری در پردازش اطلاعات منجر به تجارت تکراری می شوند و تجارت
تکرار شونده ، فرد را به مرور زمان به برداشتی کلی درباره خودش ، دنیا،
دیگران و آینده رهنمون می سازد. اجزای رفتاری در مدل شناختیبر طبق نظریه رفتاری پیشایند ها و پسایند های یک رفتار می تواند فراوانی و شکل آن رفتار را تعیین کنند .  بنابراین در کار درمان با تغییر پیشایندها یا پسایندها ، رفتار فرد را تغییر داده می شود. این
نظریه با استفاده از مفاهیم تقویت تنبیه خاموشی و نظایر آن نوعی روش درمان
برای اختلالات روانی را ابداع نمود که رفتار درمانی خوانده می شود.اجزای رفتاری در مدل شناختیدر
توضیح مدل شناختی رفتاری لازم است که به طبقه بندی اجزای رفتاری نیز
پرداخته شود. یکی از طبقه بندی های رایج این است که اختلالات رفتاری در سه
دسته بیش بود رفتاری ، کم بود رفتاری وناهنجاری رفتاری قرار داده شوند. اجزای شناختی در مدل شناختی رفتاری  اجزای شناختی از مهم ترین مولفه های مدل شناختی رفتاری محسوب می شوند. در نظریه های شناختی رفتاری به سه سطح از شناخت اشاره شده است. این سه سطح عبارتند از باورهای بنیادین، باورهای میانجی و افکار خودآیند منفی. علاوه بر این سه سطح خطاهای شناختی یا تحریف های شناختی نیز یکی از اجزای مهم شناختی در مدل شناختی رفتاری محسوب می شوندروش های ارزیابی شناختی رفتاریمفهوم
پردازی و درمان شناختی رفتاری بدون ارزیابی انکان پذیر نیست. ارزیابی
عبارت است از فرایند جمع آوری اطلاعات مربوط به بیماری فرد، به طوری که در
نهایت بتوان مفهوم پردازی را در مورد وی انجام داد. و…..

دانلود فایل

کتاب جامعه شناسی

کتاب جامعه شناسی

کتاب جامعه شناسی

دانلود کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه حسن چاوشیان ویرایش چهارم به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 1086 و شامل سرفصل های : 1- جامعه شناسی چیست؟ 2- فرهنگ و جامعه 3- دنیای در حال تغییر 4- کنش متقابل اجتماعی و زندگی روزمره 5- جنسیت و گرایش جنسی 6- جامعه شناسی بدن: سلامتی، بیماری و سالخوردگی 7- خانواده 8- چرم و کجروی 9- نژاد، قومیت و مهاجرت 10- طبقه، قشربندی و نابرابری 11- فقر، رفاه و طرد اجتماعی 12- سازمان های مدرن 13- کار و زندگی اقتصادی 14- حکومت و سیاست 15- رسانه های گروهی و ارتباطات جمعی 16- آموزش و پرورش 17- دین 18- شهرها و فضاهای شهری

کتاب مقدمات راهنمایی و مشاوره

کتاب مقدمات راهنمایی و مشاوره

کتاب مقدمات راهنمایی و مشاوره

دانلود کتاب مقدمات راهنمایی و مشاوره تالیف دکتر منوچهر وکیلیان و منیژه کرباسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 215 و شامل سرفصل های : 1- تعاریف راهنمایی و مشاوره 2- ضرورت و اهمیت راهنمایی و مشاوره 3- انواع راهنمایی و مشاوره 4- روش های مشاوره و مراحل آن 5- نظریه های مشاوره … 10- نقش معلم در راهنمایی دانش آموزان 11- مشکلات رفتاری دانش آموزان 12- کلیاتی درباره نظام آموزش و پرورش ایران

کتاب متون روانشناسی لیندا لیل

کتاب متون روانشناسی لیندا لیل

کتاب متون روانشناسی لیندا لیل

دانلود کتاب متون روانشناسی لیندا لیل به صورت زبان فارسی و با فرمت PDF و تعداد صفحات 247 و شامل سرفصل های : 1- مقدمه روانشناسی 2- پایه زیست شناختی رفتاری 3- احساس … 14- روان درمانی 15- رفتار اجتماعی