شبيه سازي رله ديفرانسيل ديجيتال با متلب و حفاظت ديفرانسيل هوشمند ترانسفورماتور word و فایل متلب

شبيه سازي رله ديفرانسيل ديجيتال با متلب و حفاظت ديفرانسيل هوشمند ترانسفورماتور word و فایل متلب

شبيه سازي رله ديفرانسيل ديجيتال با متلب  و حفاظت ديفرانسيل هوشمند ترانسفورماتور word  و فایل متلب

شبيه سازي رله ديفرانسيل ديجيتال با متلب و حفاظت ديفرانسيل هوشمند ترانسفورماتور فرمت پايان نامه word مي باشد فهرست مطالب مقدمه فصل اول: مقدمه ای بر سیستمهای قدرت و حفاظت آنها 1-1مقدمه 1-2ضروریات اساسی سیستم حفاظتی 1-3 اجزای اصلی سیستم حفاظتی 1-4انواع رله ها و مقایسه آنها 1-5 خلاصه فصل 1-6مراجع فصل فصل دوم:حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور 2-1 مقدمه

پایان نامه رله های حفاظت زمین فرمت word

پایان نامه رله های حفاظت زمین فرمت word

پایان نامه رله های حفاظت زمین فرمت word

پایان نامه رله های حفاظت زمین تعداد صفحات : ۱۴۱ فرمت word فهرست مطالب فصل اول : اصول عملکرد رله های زمین ۱-۱-خطاهای زمین ۱-۲-اتصالات رله های زمین ۱-۳- انواع معمول رله های زمین ۱-۳-۱ رله های با مشخصه معکوس ۱-۳-۲- رله های زمان معین ۱-۳-۳-رله های IDMT ۱-۳-۴-رله های لحظه ای فصل دوم : مطالعه رله های جهت دار زمین ۲-۱- ضرورت جهت دار بودن ۲-۲-هماهنگی رله های جهت دار ۲-۳- پلاریزه کردن رله های جهت دار

پایان نامه رله هاي ديجيتال و كاربرد آن در حفاظت الكتريكي فرمت word

پایان نامه رله هاي ديجيتال و كاربرد آن در حفاظت الكتريكي فرمت word

پایان نامه رله هاي ديجيتال و كاربرد آن در حفاظت الكتريكي فرمت word

پایان نامه رله هاي ديجيتال و كاربرد آن در حفاظت الكتريكي تعداد صفحات:150 فرمت word چكيد ه رشد جهاني براي تقاضاي انرژي الكتريكي باعث افزايش سرعت توسعه در طراحي سيستم هاي قدرت در جهت پاسخگويي به تامين نيازهاي مصرف كنندگان براي تامين انرژي الكتريكي مطمئن، ارزان و با كيفيت بالا شده است. حفاظت سيستم هاي قدرت، به عنوان يك فناوري ضروري در تحويل انرژي الكتريكي با كيفيت بالا، عموما به عنوان يك زمينه تخصصي در حال رشد و اغلب با اهميت حياتي شناخته مي شود كه در آن نيازهاي سيستمهاي قدرت و پيشرفت فناوري تركيب شده اند تا در سالهاي اخير باعث توسعه سريع در روشها و اجراي آن شود. يكي از روشهاي نوين در

پایان نامه کابل های فشار قوی الکتریکی ، ساختار و انواع آن فرمت word

پایان نامه کابل های فشار قوی الکتریکی ، ساختار و انواع آن فرمت word

پایان نامه کابل های فشار قوی الکتریکی ، ساختار و انواع آن فرمت word

پایان نامه کابل های فشار قوی الکتریکی ، ساختار و انواع آن تعداد صفحات:100 فرمت word فهرست فصل اول: مقدمه ای بر کابلهای الکتریکی 1-1 تعريف كابل و كاربرد آن 1-2 تقسیم بندی کابل ها 1-3 کابلهای فشار ضعیف 1-4 کابل فشار قوی فصل دوم: ساختار و انواع کابل های فشار قوی 2-1 کابلهای فشار قوی و تاریخجه آن 2-2 عایق کابل های فشار قوی 2-2-1 پلي وينيل كلرايد PVC 2-2-2-

پایان نامه رله و حفاظت در شبکه انتقال و توزیع فرمت word

پایان نامه رله و حفاظت در شبکه انتقال و توزیع فرمت word

پایان نامه  رله و حفاظت در شبکه انتقال و توزیع فرمت word

پایان نامه رله و حفاظت در شبکه انتقال و توزیع فرمت word تعداد صفحات : ۷۵ فهرست مطالب فصل اول : شبکه قدرت از تولید تا مصرف ۱-۱- محدودیت تولید ۱-۲- انتقال قدرت ۱-۳- توزیع و مصرف قدرت ۱-۴- آرایش ترانسفورماتورهای قدرت ۱-۵- اجزاء یک پست انتقال یا فوق توزیع ۱-۶- ضرورت اتصال به زمین ۱-۷- تانک رزیستانس فصل دوم : ضرورت برقراری حفاظت در سیستم قدرت ۲-۱- انواع سیستم های اورکارنتی ۲-۲- سیستم حفاظت اورکارنتی فاز به زمین ۲-۳- حفاظت باقیمانده ی ارزی جوال ۲-۴- هماهنگ کردن رله های جریانی زمان ثابت ۲-۴-۱- اشکال رله های با زمان ثابت ( Definite – time ) ۲-۴-۲- رله های اورکانت