چه کسی پنیر مرا برداشته؟

چه کسی پنیر مرا برداشته؟

چه کسی پنیر مرا برداشته؟

نوشته‌ی دکتر اِسپنسر جانسون ترجمه‌ی فرشاد قدیری چه کسی پنیر مرا برداشته؟! روشی شگفت‌انگیز برای روبرو شدن با تغییر در کسب و کار و زندگی روایتی ساده از حقایق اصلی مربوط به تغییر در زندگی و کار، این داستان در مورد چهار شخصیتی است که در یک هزارتو زندگی می‌کنند و به دنبال پنیر می‌گردند، ماده‌ای غذایی که هم آنها را سیر می‌کند و هم خوشحال. این شخصیت‌ها شامل دو موش و دو آدم کوچک هستند. موشها به نامهای «فین‌فینی» و «بادپا» می‌باشند و دو آدم کوچک که هم‌اندازه‌ی