جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2

جزوه تایپ شده آیین دادرسی کیفری 2

جزوه تایپ شده آیین دادرسی  کیفری 2

عنوان جزوه : آیین دادرسی کیفری 2 نام استاد: دکتر اسلام رجبعلی تعداد صفحات : 60 صفحه حجم : 1.60 مگابایت فرمت: Docx و PDF کاری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (باراجین) جلسه اول جزوه: جلسه 01 / 07 / 1398 مرجع : کتاب علی خالقی – آیین دادرسی کیفری – چاپ جدید – جلد دوم بحث اصلی این درس صلاحیت است. چون انواع دادگاه کیفری داریم لذا بحث صلاحیت در آیین دادرسی کیفری مهم است. پنج دادگاه کیفری داریم اما 1 دادگاه عمومی داریم. دادگاه خانواده زیر مجموعه دادگاه عمومی است. صلاحیت:

مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

چکیده: آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران می‌باشد. در این راستا نگارنده، پس از تبیین حوزه های مسئولیت مدنی و کلیاتی راجع به پیمانکار و قراردادهای پیمانکاری به تشریح مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی پیمانکار در نظام حقوقی ایران پرداخته است. همچنین پس از آن قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه های مختلف تبیین و تفسیر شده است. بر خلاف نظام کامن لا که مسئولیت را در هر حوزه به صورت تخصصی تعریف کرده است در ایران مسئولیت پیمانکار و روابطی که با کارگر و کارفرما دارد همچنان در حوزه قواعد عام مسئولیت مدنی باقی مانده اند. تخصصی شدن و تبیین حیطه های دقیق مسئولیت مدنی پیمانکار از مواردی است که باید بدان به طور دقیق توجه گردد. واژگان کلیدی: مسئولیت،

بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی وحقوق ایران

بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی وحقوق ایران

بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی وحقوق ایران

چکیده : يكي از موضوعات قدیمی مورد بحث و اختلاف برانگیز در علم فقه و حقوق ، موضوع قراردادهای مغارسه و باغبانی است . اهميت اقتصادی این قراردادها و کاربردی که در صنایع کشاورزی و پروژه های باغبانی دارند و نیز اختلاف نظر دامنه داري كه در اين خصوص میان فقها و دانشمندان وجود دارد ، همچون صحیح یا باطل بودن ‏و تنوع آثار و احکام آنها ، ضرورت بررسی آنها را در قالب این مجموعه فراهم نموده است . اين رساله با عنوان بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی و حقوق ایران در سه فصل تنظيم گرديده است. كه در تمام فصول نظرات فقهاي ‏شيعه و سني به همراه نظرات عرف ، حقوقدانان ، رویه قضائی و متون قانونی

پایان نامه خیار شرط در عقد ضمان

پایان نامه خیار شرط در عقد ضمان

پایان نامه خیار شرط در عقد ضمان

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (. M. A ) گرایش حقوق خصوصی عنوان: خیار شرط در عقد ضمان چکیده: اين مسئله كه امكان جعل خيار شرط در عقد ضمان وجود دارد يا خير بسيار مورد اختلاف محققان و فقها قرار گرفته است برخی قائل به جواز اشتراط خيار شرط در عقد ضمان وبرخی قائل به عدم جواز شده اند. هر یک از قائلین برای اثبات نظرات خود به دلایلی استناد کرده اند. پس از بررسی و نقد نظريات موافقان ومخالفان به اين نتيجه رسیدیم که دلايلی كه مخالفان ارائه نموده اند نميتواند بطور قطع مانع امكان درج خيار شرط در عقد ضمان باشد لیکن درج شرط خیار در عقد

پایان نامه داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )

پایان نامه داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )

پایان نامه داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته حقوق -گرایش حقوق خصوصی موضوع : داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه ) چکیده: پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است . که یکی از

دعوای استرداد در ورشکستگی

دعوای استرداد در ورشکستگی

دعوای استرداد در ورشکستگی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حقوق خصوصی عنوان: دعوای استرداد در ورشکستگی چکیده با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد 528 الی 535 را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد

پایان نامه شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه

پایان نامه شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه

پایان نامه شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد ( MA ) رشته حقوق خصوصي – « شرط عندالمطالبه و مقايسه آن با شرط عندالاستطاعه » « فهرست مطالب » عنوان ……………………………………. صفحه چكيده …………………………………….. 1 مقدمه …………………………………….. 2 فصل اول : شناخت مهريه و كاركردهاي آن ….. 6 1-1: كليات ………………………………… 7 1-1-1: تبيين مفهوم مهر ……………………… 7 1-1-1-1: مهر در لغت …………………………