مروری بر قابلیت همکاری بین ابری

مروری بر قابلیت همکاری بین ابری

مروری-بر-قابلیت-همکاری-بین-ابریمروری بر قابلیت همکاری بین ابری

تعداد صفحات : 40 با فرمت وردو قابلیت ویرایش
رایانش ابری اخیرأ به عنوان یک الگو برای میزبانی و تحویل سرویسها بر روی اینترنت پدیدار گشته است. این الگو ، یک فناوری جدید و به عبارتی دیگر علاوه بر کاهش شدید هزینه ها،عملکرد بهتر و قابلیتهای فراوانی را به ارمغان آورده است. مزایای رایانش ابری به سادگی قابل شناسایی است، این روش حافظه بیشتر، انعطاف پذیری بیشتر و از همه مهمتر کاهش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت. تمامی این مزایا برای کمک به رشد یک تجارت موفق لازم هستند. در این مقاله ، مروری جامع بر تلاش های نو ظهور با تمرکز بر عملکرد درونی بین IaaS ( زیرساخت به عنوان یک سرویس) و پلتفرم های ابری را انجام داده ایم. ما مطالعات موجود بر روی دسته بندی ها و استاندارد سازی های همکاری ابری، و نیز فناوری های کاربردی ابری چه از دید فراهم اورندگان ابری و چه از منظر کاربران برای امکانپذیر ساختن همکاری را بررسی می کنیم. ما مسائل و چالش ها را برای پیشرفت ناحیه موضوع مطرح می کنیم، و امیدواریم که راه را برای تحقیقات اینده هموار کنیم.

عنوان

صفحه

چکیده

5

بخش اول :مقدمه

6

بخش دوم :تعاریف ومدل های مختلف همکاری ابری

8

بخش سوم :دسته بندی از همکاری ابرهای Iaas

12

بخش چهارم :سه استاندارهای اصلی همکاری ابر

17

 4-1 OVF                                                                                                                          

18

 4-2 CDMI

20

 4-3 OCCI

21

بخش پنجم :سیستم های مدیریت ابر با پشتیبانی قابلیت همکاری

24

بخش ششم :رویکرد کاربر محور

31

بخش هفتم :ارزیابی ریسک های امنیتی و مدیریت آن ها

35

 7-1 مدیریت امنیت

35

 7-2 تهدیدات امنیتی موجود و راه حل ها

41

نتیجه گیری

47

منابع

49

 

 

فهرست شکل ها

عنوان

صفحه

شکل 1- چشم انداز ابری

10

شکل 2- رده بندی همکاری Iaas

12

شکل 3- مدلOpenStack 

26

شکل 4- مدل Euacalyptus

27

شکل 5- مدل OpenNebula

30

شکل 6- مدل Xen-Blanket

33

شکل 7- بسته SOAP

36

شکل 8- تاثیر چالش های امنیتی بر مزایای رایانش ابری

46

 

 

 

 
دانلود فایل

دانلود مقاله توازن بار در ابرهای محاسباتی

دانلود مقاله توازن بار در ابرهای محاسباتی

دانلود-مقاله-توازن-بار-در-ابرهای-محاسباتیتوازن بار در ابرهای محاسباتی

تعداد صفحات : 48 با فرمت ورد و قابل ویرایش
اینترنت، از ابتداي آغاز کار خود تاکنون، دست خوش تحولات فراوانی شده است که بعضی از آنها موجب تغيير شيوه زندگی بشر در چند دهه اخير گشته است. یکی از جدیدترین تغييرات در نحوه کارکرد اینترنت، با معرفی رایانش ابري صورت پذیرفته است. این فناوري جدید به دليل ویژگی هایش به سرعت محبوب شده است چرا که در رایانش ابري همه نوع امکانات به کاربران، به عنوان یک سرویس ارائه شده است. طبيعتاً هر تغيير و مفهوم جدیدي در دنياي فناوري، مشکلات و پيچيدگی هاي خاص خود را دارد. بهره گيري از رایانش ابري نيز از این قاعده مستثنی نبوده و چالشهاي فراوانی را پيش روي صاحب نظران این حوزه قرار داده است که از آن جمله میتوان به مواردي نظير: توازن بار، امنيت، قابليت اطمينان، مالکيت، پشتيبان گيري از داده ها و قابليت حمل داده ها اشاره کرد. با توجه به اهميت فرآیند توازن بار در رایانش ابري، هدف این مقاله بررسی این فرآیند و مقایسه روشهاي مطرح در این حوزه میباشد.گریدهای رایانشی مدل جدیدی برای توسعه رایانشهای موازی سنگین میباشدکه هدف آن ایجاد یک ابررایانه انتزاعی بااستفاده از منابع آزاددر شبکه های گسترده برای بسترهای نامطمئن چون اینترنت می باشد ازآنجایی که درگریدهای رایانشی بسترارتباطی و موجودیت منابع بسیار پویا است لذامدیریت منابع ازجمله توازن بار ازمسائل مهم میباشد.

چکیده

کلمات کلیدی

1

 مقدمه

2

 مقایسه با مدلهای دیگر رایانش

3

مزایای اصلی رایانش ابری

4

چالشها

5

توازن بار

9

اهمیت توازن بار

10

اهداف توازن بار

11

معیارهای الگوریتم توازن بار

11

ارایه یک راهکار توازن بار در محیط محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم تکاملی

13

ارزیابی برخی از الگوریتمهای توازن بار در محاسبات ابری

20

عاملها و استانداردهایی برای توازن بار

20

الگوریتمهای توازن بار

21

توازن بار در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم های فرا اکتشافی

27

نیازمندیهای الگوریتم

27

 الگوریتم بهبود یافته توازن بار روی مراکز داده ای در محاسبات ابری

31

ارایه روش برای ایجاد توازن بار در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم خفاش

38

 مطالعات پیشین

40

الگوریتم خفاش

41

 نتیجه گیری

47

منابع

48

 

 

 

 

دانلود فایل

بررسی ذخیره سازی در رایانش ابری

بررسی ذخیره سازی در رایانش ابری

بررسی-ذخیره-سازی-در-رایانش-ابری

بررسی ذخیره سازی در رایانش ابری 

تعداد صفحات : 36 با فرمت ورد و قابل ویرایش
 
محاسبات ابرین اخیرا به عنوان یک الگو برای میزبانی و تحول سرویس ها بر روی اینترنت پدیدار گشته است. این الگو به این دلیل برای صاحبان مشاغل جذابیت دارد که دیگر نیاز نیست تا کاربران از مدتها قبل نیازه های خود را مطرح نمایند تا برای پاسخگویی به آنها برنامه ریزی شود ، بنابرین یک سازمان می تواند کار خود را با اندازه کوچک آغاز نموده و منابع بیشتر را تنها زمانی اضافه کند که نیاز به سرویس ها افزایش یافته است. 
همچنین تغییر نیازهای کسب و کار و انفجار داده های دیجیتال نیز تقاضای عظیم برای ذخیری سازی ، عظیم و کار آمد ایجاد کرده است با افزایش هزینه ها برای ذخیره سازی الکترونیکی داد ه ها و منابع مالی محدود مردم را به فکر در مورد ذخیره سازی ابری انداخت. چنین زیر ساخت هایی نیاز به تجهیزات قابل اعتماد و نیروی انسانی ماهر برای اداره کردن آن به طور موثر و کار آمد است. ذخیره سازی ابری یک بخش مهمی از محاسباتی ابری است که ذخیره سازی در آن فراهم شده است، تقاضا و پرداخت به ازای هر استفاده در هر جایی از طریق اینترنت است. سرویس ذخیره سازی ابر به طور فزاینده ای توجه همه را به عنوان قابلیت انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان بالا با هزینه کم را که وعده می دهد به خود جلب کرده است. در چنین سرویس هایی ، شما می توانید بسیاری از فایل های خود را در مرکز سرویس ذخیره سازی ابر تصدیق شده ذخیره کنید، و شما در مورد فضای تان نگران نباشید که کافی نباشد یا از دست برود به دلیل اینکه ذخیره سازی قابلیت تنظیم به صورت پویا را دارد که مهمترین ویژگی ذخیر ه سازی ابر است. این مقاله برروی اتخاذ ذخیره سازی ابر تاکید می کند. و تکامل ، اصول طراحی و سرویس های ذخیره سازی مختلف اش را بررسی می کند. و یک معماری کلی از ذخیره سازی ابری همراه با فرصت ها ، دغدغه ها و چالش ها در اتخاذ ذخیره سازی ابری ارائه می دهد. 
کاربران نهایی به داد های خود از طریق رابط های وب سرویس در این سیستم مس توانند دسترسی داشته باشند. علاوه براین ، یک نمونه اولیه کامل سیستم براساس این معماری نشان داده شده است.
 
 
فهرست مطالب

فصل اول

1.    آشنایی با ذخیره سازی در ابر

1.1 مقدمه

2.1 توانمند سازی های کلیدی برای ذخیره سازی ابری

3.1 رشد وابستگی تمام عملیات های کسب و کار در ICT

4.1 انفجار داده های دیجیتال در یک نرخ نمایی

5.1 مجموعه جدید از داده و کاربردها

6.1 مصارف IT

7.1 عدم حرفه ای ذخیره سازی ماهر

8.1 دسترسی به بودجه های محدود

9.1 مجازی سازی

10.1 تحولات ذخیره سازی ابر

فصل دوم

2.   معماری ذخیره سازی در ابر

1.2 معماری ذخیره سازی ابر

2.2 لایه رابط ابر

3.2 لایه مدیریت داده

4.2 لایه ذخیره سازی

5.2 مجازی سازی

6.2 ذخیره سازی پایه

7.2 اصول طراحی ذخیره سازی ابر

8.2 فرصت ها و شیوه های صنعتی در ذخیره سازی ابر

9.2 دغدغه ها و چالش ها

10.2 طراحی سیتم

11.2 لایه پردازش انتقال

12.2 لایه سیستم وب

13.2 مدل اولیه سیستم

فصل سوم
3.   انواع سرویس های ذخیره سازی

1.3 نگاهی به سرویس ذخیره سازی ابر مایکروسافت ، SkyDrive 

2.3 نگاهی به قابلیت های اسکای درایو

1.2.3  Desktop Client

2.2.3  دسترسی به هارد دیسک کامپیوترشما به صورت از راه دور

3.2.3  افزایش ظرفیت فضای ذخیره سازی

4.2.3 دسترسی به وب اپلیکیشن های آفیس

5.2.3 یکپارچه سازی اسکای درایو با مجمومه نرم افزاری آفیس 

6.2.3 پشتیبانی از فرمت های pdf و odf 

7.2.3 جاسازی فایل ها در صفحات وب

8.2.3 یکپارچه سازی با Hotmail

9.2.3 یکپارچه سازی با موتور جستجوی Bing

10.2.3 یکپارچه سازی با Windows Live Groups 

11.2.3 پشتبانی از قابلیت تگ کردن کردن افراد و مکان ها

12.2.3 دریافت فایل ها به صورت فشرده ZIP

 نتیجه گیری 

 منابع و ماخذ 

 

فهرست اشکال

 

شکل 2. 1 معماری کلی از ذخیره سازی ابر13

شکل 2. 2 لایه معماری سرویس ذخیره سازی ابر22

شکل 2. 3 مدل پردازش تحول25

شکل 2. 4 مدل نمونه سیستم داده27

 

فهرست جداول

جدو ل 2. 1 سرویس های محبوب ذخیره سازی ابر

 
دانلود فایل

بررسی الگوریتم های زمانبندی در محیط رایانش ابری

بررسی الگوریتم های زمانبندی در محیط رایانش ابری

بررسی-الگوریتم-های-زمانبندی-در-محیط-رایانش-ابری

بررسی الگوریتم های زمانبندی  در  محیط رایانش ابری

تعداد صفحات : 40 با فرمت ورد و قابل ویرایش

محاسبات ابری یک تکنولوژی در حال ظهور در محاسبات توزیع شده است. ابر شامل مجموعه ای از ماشین های مجازی است که باعث آسانی در ذخیره و محاسبات می شود. هدف اولیه محاسبات ابری، دسترسی کارامد به منابع توزیع شده و راه دور است.
ابر روز به روز در حال توسعه است و چالشهای زیادی دارد که یکی از آنها زمانبندی می باشد. میلیون ها نفر از منابع ابر بصورت اشتراکی برای انجام کارهایشان استفاده می کنند. زمانبندی این میلیون ها کار یک چالش در محیط رایانش ابری است. زمانبندی، مجموعه ای از سیاستها برای کنترل ترتیب انجام کارها  بوسیله یک سیستم کامپیوتری است. زمانبند، استراتزی زمانبندی اش را براساس شرایط محیطی و نوع کار تغییر می دهد. در این مقاله الگوریتم های زمانبندی مختلف در محیط رایانش ابری  از چندین جنبه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و مزایا و معایب آنها بررسی و با هم مقایسه می گردند.

فهرست مطالب:

چکیده 

مقدمه 

بخش اول:

مقدمه ای بر محاسبات ابری 

     تاریخچه 

     معماری محاسبات ابری 

     لایه ها در رایانش ابری 

      زیرساخت   

بخش دوم:

    زمانبندی کار

    تعریف زمانبندی در سیستم توزیع شده 

    ویژگی های زمانبندی 

    هدف زمانبندی

   مدل های اکتشافی 

   استراتژیهای ایستا 

   استراتژیهای پویا

    الگوریتمهای زمانبندی جریان کار

بخش سوم:

   مقایسه الگوریتم های اکتشافی 

بخش چهارم:

 الگوریتم های زمانبندی بلادرنگ

نتیجه گیری

دانلود فایل

تحليل چالشهای امنيتی و تاثير آن بر رایانش ابری

تحليل چالشهای امنيتی و تاثير آن بر رایانش ابری

تحليل-چالشهای-امنيتی-و-تاثير-آن-بر-رایانش-ابری

تحليل چالشهای امنيتی و تاثير آن بر رایانش ابری(بررسی حملات امنیتی در ابر)

 تعداد صفحات : 47 با فرمت وردو قابل ویرایش
 
رایانش ابری یک تکنولوژی جدیدی نيست؛ بلکه یک روش جدید برای ارائه منابع محاسباتی و یک مدل برای ارائه سرویس از طریق اینترنت میباشد. در واقع رایانش ابری توانایی بهره وری و صرفه جویی در منابع IT و افزایش توان محاسباتی را فراهم میکند، به طوری که توان پردازشی به ابزاری با قابليت دسترسی هميشگی تبدیل میشود. اگرچه رایانش ابری مزایای زیادی دارد؛ ولی امنيت در ابر بسيار حائز اهميت است رایانش ابری اصطلاحی است که برای ارائه خدمات میزبانی تحت اینترنت به کار رفته و به عنوان نسل بعدی معماری فناوری اطلاعات پیش بینی شده که پتانسیل بسیار خوبی را برای بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها ارائه می دهد. در مقایسه با راه حل های سنتی که در آن سرویس های فناوری اطلاعات بر پایه کنترل های فیزیکی و منطقی بودند، رایانش ابری نرم افزارهای کاربردی و پایگاه داده ها را به سمت مراکز داده های بزرگ سوق داده است. با این حال ویژگی های منحصر به فرد رایانش ابری همواره با شمار بسیاری ازچالشهای امنیتی جدید و شناخته نشده همراه بوده است.. در این مقاله ابتدا یک بينش کلی نسبت به رایانش ابری و سرویسهای ارائه شده در آن فراهم میشود، سپس تکنولوژیهای مجازیسازی برای ساخت مخازن اشتراکی منابع مورد بحث قرار گرفته و در ادامه مسائل و چالشهای امنيتی موجود در رایانش ابری به همراه روشهای کاهش این چالشها بيان میشود. همچنين یک بررسی مقایسه ای از تاثير این چالشها بر مزایای رایانش ابری انجام میشود همچنینبه بررسی حملات به ابر از جمله: حملات بسته SOAP ، تزریق نرم افزارهای مخرب، حملات سیل آسا، سرقت اطلاعات و راه حل های مورد نیاز با توجه به این حملات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این مقاله شناخت علت های اصلی حملات توسط مهاجمان و ارائه راه حل های نظری برای مشکلات آنها می باشد    
 
 
چکيده

2       مقدمه

3       به کارگيری تکنولوژی مجازی سازی در رایانش ابری

3-1    انواع مجازی سازی

3-2    انواع آسيب پذیری های محيط مجازی

4       تهدیدات امنيتی موجود در رایانش ابری و راه حل کاهش آنها

4-1    تهدیدات داخلی

4-2    تهدیدات خارجی

4-3    کنترل دسترسی

4-4   وقفه در سرویس دهی

4-5    چند مستاجری

4-6    قابليت حمل

4-7    انتقال اطلاعات

4-8   API های ناامن

4-9    رابط مدیریت دسترسی از راه دور

5       مقایسه و ارزیابی تاثير چالشهای امنيتی بر مزایای رایانش ابری

6       بررسی حملات امنیتی به ابر و راهکارهای مقابله با آنها

6-1    امنیت ابر

6-2    مسائل مرتبط با امنیت ابر

6-3    رویکردهای امنیتی ممکن

7       معرفی یک ساختار امنیتی

8       ريسك‌هاي بالقوه امنيت ابر و گام‌هاي احتمالي كاهش اين ريسك‌ها :

بررسی ادبیات موضوع

بدنه تحقیق

10  تشخیص در IDPS ها

 10 -1 تشخیص مبتنی بر استفاده نادرست

 10 -2 تشخیص مبتنی بر ناهنجاری

 10 -3 تشخیص به روش ترکیب 

11 چالش های بکارگیریIDPS در محیط های رایانش ابری

12 بدنه تحقیق

13 مجازی سازی امن با استفاده از تکنولوژی مبتنی بر هایپروایزور

14 سیستم تحلیل ابرلاگ IDS بین ماشین های مجازی

 15 پیاده سازی رمزگذاری هم ریخت در رایانش ابری 

16 نتیجه گیری

 
دانلود فایل

امنیت در رایانش ابری: فرصت ها و چالش ها

امنیت در رایانش ابری: فرصت ها و چالش ها

امنیت-در-رایانش-ابری-فرصت-ها-و-چالش-ها

امنیت در رایانش ابری: فرصت ها و چالش ها 
تعداد صفحات : 64 با فرمت ورد و قابل ویرایش
 
رایانش ابری پتانسیل قابل توجه و چشمگیری در ارائه منابع در جریان قدرتمند، مقرون به صرفه، منعطف و با قابلیت مدیریت آسان در اینترنت دارد. رایانش ابری بواسطه استفاده بهینه و مشترک قابلیت های منابع سخت افزاری را به میزان زیادی افزایش می دهد. ویژگی های مزبور سازمان ها و کاربران فردی را ترغیب نموده تا اپلیکیشن ها و سرویس های شان را به محیط ابری منتقل کنند. مثلا حتی زیرساخت شاخص و حیاتی تاسیسات تولید و توزیع برق نیز به پارادایم رایانش ابری انتقال یافته اند. هرچند سرویس ها و خدماتی که سرویس دهندگان ابری شخص ثالث ارائه نموده خطرات امنیتی نیز بهمراه دارند. مهارجرت و انتقال دارایی های کاربر(داده، اپلیکیشن و …) به خارج از کنترل ادمین در یک محیط مشترک که کاربران متعددی کنار هم قرار گرفته، دغدغه های امنیتی را تشدید می کند. در این تحقیق به تفصیل به مسائل امنیتی ناشی از همان ماهیت رایانش ابری می پردازیم. افزون بر آنکه، راه حل های جدید در مقالات جهت مقابله با مسائل امنیتی نیز ارائه شده اند. ضمن آنکه آسیب پذیری های امنیتی در رایانش ابری سیار را نیز بطور خلاصه بررسی می کنیم. 
چکیده

مقدمه

چارچوب معماری رایانش ابری

خصوصیات اصلی و اولیه(ضروری)

سلف سرویس برحسب تقاضا

دسترسی شبکه گسترده

ادغام و مجموعه منابع

الاستیسیته سریع

سرویس اندازه گیری شده

چند مالکیتی

مدل های سرویس

SaaS

PaaS

IaaS

مدل های گسترش

ابر خصوصی

ابر عمومی

ابر جمعی

ابر هیبریدی

چالش های امنیتی ابری

چالش های سطح ارتباطی

زیرساخت ارتباطی مشترک

شبکه مجازی

پیکربندی نادرست امنیتی

چالش ها در سطح معماری

مسائل مجازی سازی

مسائل داده/ذخیره سازی

امنیت واسط کاربری برنامه نویسی اپلیکیشن(API) و اپلیکیشن وب

مدیریت هویت و کنترل دسترسی

چالش ها در سطح قراردادی و حقوقی

توافقات سطح سرویس

مسائل و دغدغه های حقوقی

راه حل های امنیتی در ادبیات موضوع

اقدامات مقابله ای در مسائل ارتباطی

اقدامات مقابله ای برای مسائل معماری

مجازی سازی

راه حل های امنیتی داده /ذخیره سازی

راه حل های امنیتی برای اپلیکیشن های ابری و API ها

کنترل دسترسی و مدیریت هویت

راه حل های قراردادی و حقوقی

مسائل امنیتی در MCC

امنیت اپلیکیشن سیار

حریم کاربر

تصدیق (سندیت)

امنیت داده

بحث

نتیجه گیری

مراجع

دانلود فایل

بررسی محاسبات ابری سیار و چالش های آن

بررسی محاسبات ابری سیار و چالش های آن

بررسی-محاسبات-ابری-سیار-و-چالش-های-آن

بررسی محاسبات ابری سیار و چالش های آن
تعداد صفحات : 53 با فرمت وردو قابل ویرایش
 
با وجود افزایش استفاده از محاسبات سیار، بهره برداری از پتانسیل کامل آن به دلیل مشکلات ذاتی آن از قبیل کمبود منابع، دشوار است. محاسبات ابری سیار می تواند این مشکلات را با اجرای برنامه های کاربردی سیار بر روی ارائه دهندگان منابع خارجی و سپس ارسال نتیجه به دستگاه سیار  ویا تشکیل یک ابر سیار محلی از طریق به اشتراک گذاری منابع دستگاه های سیار که در نزدیکی هم قرار دارند، حل کند .در این مقاله، ما یک  بررسی گسترده ای از تحقیقات ابر رایانش سیار فراهم می سازیم. یک طبقه بندی مبتنی بر موضوعات کلیدی در این زمینه شرح داده می شود، و در مورد روش های مختلف انجام شده برای مقابله با این مسائل بحث می شود. سپس بر نگرانی های خاص در مورد محاسبات ابری سیار با یک تجزیه و تحلیل انتقادی از چالش های آن  تاکید می شود. 
 
 

1-1 مقدمه

1-2 محاسبات ابری

1-2-1 سرویس های قابل تحویل با استفاده از محاسبات ابری

1-3 محاسبات ابری سیار

1-3-1 کاربردها و سناریوهای مختلف

1-3-2 ملاحظات طراحی

4-1 مسائل مربوط به ساخت یک ابر سیار

1-4-1 مسائل عملیاتی

1-4-1-1 شیوه OFFLOADING

1-4-1-2 بررسی هزینه

1-4-1-3 مدیریت جابجایی

1-4-1-4 پروتکل های ارتباط

1-4-2 مسائل کاربر نهایی

1-4-2-1 انگیزه های مشارکت

1-4-2-2 مسائل قابلیت استفاده و ارائه

1-4-3 مسائل برنامه های کاربردی و خدماتی

1-4-3-1 تولرانس خطا (FT) برای تامین نیاز در دسترس بودن

1-4-3-2 پشتیبانی از عملکرد در سطح خدمات

1-4-3-3 ابر APIها 

1-4-4 خصوصی سازی، امنیت و اعتبار

1-4-4-1 مسائل کلی امنیت ابر

1-4-4-2 امنیت ابر سیار

1-4-4-3 خصوصی سازی

1-4-5 آگاهی از شرایط زمینه ای (Context-awareness)

1-4-5-1 ارائه خدمات context-aware

1-4-5-2 ارزیابی ریسک با استفاده از آگاهی از شرایط زمینه ای

1-4-5-3 شناسایی منابع بلقوه و فعالیتهای رایج با استفاده از هوشمندی زمینه

1-4-5-4 هوشمندی انرژی

1-4-5-5 بحث

1-4-6 مدیریت داده ها

1-4-6-1 ذخیره داده های شخصی روی ابر سیار

1-4-6-2 مسائل مربوط به دسترسی به داده ها

1-4-6-3 قابلیت حمل داده و قابلیت همکاری

1-4-6-4 پایگاه داده ها موبایل (سیار) جاسازی شده

منابع و مآخذ

 

 

 

 

 

دانلود فایل

الگوریتم زمانبندی و تخصیص منابع در محیط ابر

الگوریتم زمانبندی و تخصیص منابع در محیط ابر

الگوریتم-زمانبندی-و-تخصیص-منابع-در-محیط-ابر

الگوریتم زمانبندی و تخصیص منابع در محیط ابر   

تعداد صفحات : 28 با فرمت ورد و قابل ویرایش
 
تخصیص منابع موضوعی است که در زمینه های مختلفی مثل سیستم عامل ، رایانش خوشه ای و مدیریت مرکز داده مطرح شده است . یک سیستم تخصیص منیع در رایانش ابری را می توان هر مکانیزمی در نظر گرفت که هدف آن تضمین تامین ساختن نیازمندیهای برنامه های کاربردی باشد. به علاوه مکانیزم تخصیص منبع باید وضعیت جاری هر منبع در محیط ابر به منظور فراهم ساختن الگوریتم هایی برای تخصیص بهتر منابع فیزیکی یا مجازی و بنابر این کاهش هزینه های عملیاتی در محیط ابر را  بررسی کند.
منابع ابر می توانند به صورت فیزیکی یا مجازی باشند ، که فراهم کننده ی ابر  آنها  را از ابر در خواست می کند. مثلا ممکن است نیازمندیهای شبکه داشته باشد مثل پهنای باند و یا نیاز مندیهای محاسباتی مثل پردازنده ، حافظه و یا فضای دیسک . بطور کلی منایع واقعی در یک مرکز داده که بین چند کاربر به اشتراک گذاشته می شوند باید به طور پویا و مطابق بادرخواست کاربر تخصیص داده شده و یا پس گرفته شوند. سیستم تخصیص منبع باید با درخواست های پیش بینی نشده سر و کار داشته باشد . این قابلیت انعطاف باید امکان استفاده ی پویا از منابع فیزیکی را ایجاد کند. …..
 
 
1چکیده1

2        کلیات تحقیق4

2-1…. بیان مسئله 4

2-2…. ضرورت انجام تحقیق6

2-3…. تعریف اصطلاحات6

2-4…. الگوریتم زمانبندی6

3        تعریف رایانش ابری6

3-1…. دلایل استفاده از واژه ابر8

3-2…. مقایسه با مدلهای دیگر رایانش9

3-3…. بررسی وضعیت رایانش ابری در جهان 10

3-1…. مدل های پیاده سازی11

3-1…. مدل های سرویس دهی رایانش ابری14

3-1…. بررسی مشخصات رایانش ابری15

3-1…. تخصیص منابع 17

3-1…. استراتژی تخصیص منابع18

3-1…. مجازی سازی19

3-10   یکپارچگی22

4        مراجع23

 

فهرست اشکال

شکل 1-1 : مفهوم زمانبندی در ابر…..5

شکل 2-1 : آمار مربوط به وضعیت رایانش ابری در جهان 10

شکل 3-1 :مدلهای پیاده سازی رایانش ابری…..11

شکل4-1 :مدل پیاده سازی ابر مجازی خصوصی 14

شکل5-1 : مدل های سرویس دهی رایانش ابری…..15

شکل6-1 : مجازی سازی 22

 

دانلود فایل

الگوریتم ها و روش های زمانبندی در پردازش ابری

الگوریتم ها و روش های زمانبندی در پردازش ابری

الگوریتم-ها-و-روش-های-زمانبندی-در-پردازش-ابری

الگوریتم ها و روش های زمانبندی  در پردازش ابری 

تعداد صفحات : 45 با فرمت وردو قابل ویرایش
 
محاسبات ابري الگویی از محاسبات توزیع شده، مرکب از تعداد زیادي منابع و درخواست ها با هدف به اشتراك گذاري منابع به صورت سرویس، بر روي بستر اینترنت می باشد. منابعی مانند حافظه، پردازشگر، سرویس همیشه با ارزش می باشند و استفاده بهینه تر از آنها یک چالش بی انتها محسوب می شود، از این رو مسئله زمانبندي وظایف در رایانش ابري، مسئله اي بسیار مهم محسوب می شود که سعی دارد یک زمان بندي بهینه براي اجراي وظایف و تخصیص منبع بهینه مشخص نماید. در واقع هدف مشخص کردن یک منبع پردازشی از مجموعه منابعی که یک task براي پردازش به آن نیاز دارد به شکلی که در زمان کمتر وظایف بیشتري را بتوان پردازش کردسیستم زمانبندي، وظایف مختلفی را در سیستم ابر جهت افزایش نرخ تکمیل کار و افزایش بهره وري از منابع و در نتیجه افزایش توان محاسباتی، کنترل میکند. در این تحقیق به معرفی و بررسی برخی روش هاي ارائه شده براي زمان بندي در رایانش ابري پرداخته شده است. در پایان نیز زمان انتظار و زمان اجراي برخی از الگوریتم هاي ارائه شده مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. 
 
فهرست:

1-    مقدمه

2-    مدلهای تخصیص منبع در ابر

3-    مراحل مختلف فرایند مدیریت منبع

4-    زمانبندی

4.1- فرآیند زمانبندی

4.2- سطوح زمانبندی

4.3- عواملی که در موفقیت روش های زمانبندی تاثیر دارند

5-    زمانبندی منابع

6-    الگوریتم های زمانبندی در پردازش ابری

6.1- الگوریتم های زمانبندی اكتشافی

          6.2- الگوریتم های زمانبندی کار

          6.3-الگوریتمهای زمانبندی جریان کار

          6.4- الگوریتم های زمانبندی با رعایت قابلیت اطمینان

6.5-روش های ارائه شده برای زمانبندی در برخی مقالات

7-پردازش داده های حجیم در محیط های ابری

8-امنیت در پردازش ابری

9- نتیجه گیری

10-منابع

 

دانلود فایل

مدیریت منابع و متعادل کننده بار در محاسبات ابری

مدیریت منابع و متعادل کننده بار در محاسبات ابری

مدیریت-منابع-و-متعادل-کننده-بار-در-محاسبات-ابری

مدیریت منابع و متعادل کننده بار در محاسبات ابری 

تعداد صفحات : 36 با فرمت ورد و قابل ویرایش
 
پدیده ابر و محاسبات ابری به سرعت یک سرویس مهم در محاسبات اینترنت در حال گسترش می باشد. زیر ساخت به عنوان سرویس در محاسبات ابری یکی از پر اهمیت ترین بخش های این پدیده در حال رشد است. در این مدل سرویس، تولیدکنندگان ابر منابع که شامل کامپیوتر ها ، ماشین های مجازی ، ذخیره سازی خام (بلوکه) ، فایروال ها ، متعادل کننده بار ، ابزارهای شبکه به کاربران / ماشین ها ارائه می دهند. یکی از مهم ترین مسائل در زیر ساخت به عنوان سرویس در محاسبات ابری مسئله مدیریت منابع است. مشکلات مدیریت منابع شامل تخصیص ، تامین ، گسترش نیازها یا سازگاری ، کشف ، مبادله ، تخمین و مدل سازی منابع می باشد. و مقیاس پذیری ، کیفیت سرویس ، سودمندی بهینه ، کاهش هزینه ، توان عملیاتی بهبود یافته، کاهش زمان تاخیر ، اختصاصی کردن محیط ، تاثیر بخشی هزینه، واسط کاربری ساده مزایای مدیریت منابع در زیر ساخت به عنوان سرویس در محاسبات ابری می باشد. با توجه به اهميت مدیریت منابع از جمله متعادل کننده بار از مسائل مهم می باشد که هدف این مقاله بررسی این فرآیند و مقایسه روشهاي مطرح در این حوزه میباشد. 
 
چکیده

مقدمه

فصل اول : محاسبات ابری

·       کلیات

·       تاریخچه

·       مقایسه با مدل های دیگر محاسبات

·       مزایای اصلی محاسبات ابری

·       چالش ها

فصل دوم : مدیریت منابع

·       سرویس های محاسبات ابری

·       مسائل مربوط به نرم افزار به عنوان سرویس

1.      کاربرد نرم افزار به عنوان سرویس

·       مسائل مربوط به پلتفرم به عنوان سرویس

1.      پلتفرم های پردازشی

·       مسائل مربوط به زیرساخت به عنوان سرویس

1.      مجازی سازی

2.      چند مستاجری

3.      مدیریت منابع

4.      مدیریت زیر ساخت شبکه

5.      امنیت

6.      مدیریت داده ها

7.      رابطه های برنامه کاربردی

·       مدیریت منابع در زیر ساخت به عنوان سرویس

·       منابع و انواع آن

1.      منابع فیزیکی

2.      منابع منطقی

·       زمانبندی و تخصیص منابع

فصل 3 : متعادل کننده بار (توازن بار)

·       تعریف متعادل کننده بار

·       اهمیت متعادل کننده بار

·       انواع الگوریتم متعادل کنندده بار

1.      متعادل کننده بار ایستا

2.      متعادل کننده بار پویا

·       معیارهای الگوریتم های متعادل کننده بار

·       الگوریتم ها و روش های متعادل کننده بار

1.      الگوریتم خوشه بندی فعال

2.      الگوریتم کاوش زنبور عسل

3.      گرایش نمونه گیری تصادفی

4.      روش کارتن

5.      روش رویداد محور

6.      متعادل کننده بار مبتنی بر سرور

7.      منطق فازی

8.      مدل پیام گرا

9.      الگوریتم Min-Min

10.   الگوریتم Min-Max

11.   الگوریتم های دو مرحله ای

12.   الگوریتم QIJ

13.   سیاست متعادل کننده بار مرکزی برای ماشین های مجازی

14.   روش کلونی مورچه ها

·       مقایسه الگوریتم های مطرح شده

·       چگونگی یافتن کوتاه ترین مسیر توسط مورچه

نتیجه

منابع


 

دانلود فایل