دوره‌خودت‌و‌بساز‌(اعتماد‌به‌نفس‌و‌عزت‌نفس)

دوره‌خودت‌و‌بساز‌(اعتماد‌به‌نفس‌و‌عزت‌نفس)

دوره‌خودت‌و‌بساز‌(اعتماد‌به‌نفس‌و‌عزت‌نفس)

تا به حال به این فکر کردید که چرا یکسری افراد در کارهایی که انجام میدهند به موفقیت میرسند و یکسری افراد دیگه شکست میخورند در حالی که افراد به یک اندازه کار انجام دادند یا در یک رشته تحصیلی یا در یک کار وارد شدند و حتی شاید برادر بوده اند، یا اصلا بعضی افراد توانایی ها و تخصص های فوق العاده ای دارند ولی هیچ نتایجی ندارند، من شهاب شاهی مدرس موفقیت و خودسازی با سال ها مطالعه،تحقیق و تجربه شخصی و مشاوره دادن و کمک به تغییر شخصیتی افراد و به موفقیت رساندن افراد، مبانی موفقیت و آموزش میدهم.برای تغییر و موفقیت در تمامی مراحل زندگی شما باید رو اعتماد به نفس و عزت نفس خودتون کار کنید،شما میتونید با ثبت نام در دوره خودت و بساز رو خودتون کار کنید تا با تمرین هایی که