دانلود پاورپوینت زندگی با طعم دخترانه درس 1 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم

دانلود پاورپوینت زندگی با طعم دخترانه درس 1 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم

دانلود-پاورپوینت-زندگی-با-طعم-دخترانه-درس-1-مدیریت-خانواده-و-سبک-زندگی-پایه-دوازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت زندگی با طعم دخترانه درس 1 مدیریت خانواده و سبک زندگی دوازدهم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 27

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت زندگی با طعم دخترانه درس 1 مدیریت خانواده و سبک زندگی دوازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت زندگی با طعم تردید درس 3 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم

پاورپوینت زندگی با طعم تردید درس 3 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم

پاورپوینت-زندگی-با-طعم-تردید-درس-3-مدیریت-خانواده-و-سبک-زندگی-پایه-دوازدهم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت زندگی با طعم تردید درس 3 مدیریت خانواده و سبک زندگی دوازدهم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 34


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت زندگی با طعم تردید درس 3 مدیریت خانواده و سبک زندگی دوازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت زندگی با طعم پختگی درس 4 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم

پاورپوینت زندگی با طعم پختگی درس 4 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم

پاورپوینت-زندگی-با-طعم-پختگی-درس-4-مدیریت-خانواده-و-سبک-زندگی-پایه-دوازدهم
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت زندگی با طعم پختگی درس 4 مدیریت خانواده و سبک زندگی دوازدهم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 43

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت زندگی با طعم پختگی درس 4 مدیریت خانواده و سبک زندگی دوازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت زندگی با طعم مسئولیت درس 10 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم

پاورپوینت زندگی با طعم مسئولیت درس 10 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم

پاورپوینت-زندگی-با-طعم-مسئولیت-درس-10-مدیریت-خانواده-و-سبک-زندگی-پایه-دوازدهم
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت زندگی با طعم مسئولیت درس 10 مدیریت خانواده و سبک زندگی دوازدهم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 23

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت زندگی با طعم مسئولیت درس 10 مدیریت خانواده و سبک زندگی دوازدهم
به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت زندگی با طعم مهربانی درس 9 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم

پاورپوینت زندگی با طعم مهربانی درس 9 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم

پاورپوینت-زندگی-با-طعم-مهربانی-درس-9-مدیریت-خانواده-و-سبک-زندگی-پایه-دوازدهم
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت زندگی با طعم مهربانی درس 9 مدیریت خانواده و سبک زندگی دوازدهم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 28

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت زندگی با طعم مهربانی درس 9 مدیریت خانواده و سبک زندگی دوازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت زندگی با چاشنی اختلاف درس 8 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم

پاورپوینت زندگی با چاشنی اختلاف درس 8 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم

پاورپوینت-زندگی-با-چاشنی-اختلاف-درس-8-مدیریت-خانواده-و-سبک-زندگی-پایه-دوازدهمعنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت زندگی با چاشنی اختلاف درس 8 مدیریت خانواده و سبک زندگی دوازدهم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 25

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت زندگی با چاشنی اختلاف درس 8 مدیریت خانواده و سبک زندگی دوازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت زندگی با طعم آرامش درس 6 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم

پاورپوینت زندگی با طعم آرامش درس 6 مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم

پاورپوینت-زندگی-با-طعم-آرامش-درس-6-مدیریت-خانواده-و-سبک-زندگی-پایه-دوازدهمعنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت زندگی با طعم آرامش درس 6 مدیریت خانواده و سبک زندگی دوازدهم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 31

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت زندگی با طعم آرامش درس 6 مدیریت خانواده و سبک زندگی دوازدهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت هستی بخش درس اول دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت هستی بخش درس اول دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت-هستی-بخش-درس-اول-دین-و-زندگی-دوازدهم-ریاضی-و-تجربیعنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت هستی بخش درس 1 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 29
قسمتی از متن:

آیا تاکنون برایتان پیش آمده است که در فضایی آرام نشسته و به دور از هیجان و هیاهوی زندگی درباره این جهان پر جنب وجوش تفکّر کرده باشید؟

آیا هرگز درباره آغاز و پایان این هستی پهناور فکر کرده اید؟

و…
همراه با پاسخ فعالیت ها

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت هستی بخش درس 1 دین و زندگی پایه دوازدهم ریاضی و تجربی به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت توحید و سبک زندگی درس سوم دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت توحید و سبک زندگی درس سوم دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت-توحید-و-سبک-زندگی-درس-سوم-دین-و-زندگی-دوازدهم-ریاضی-و-تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت توحید و سبک زندگی درس 3 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 29
قسمتی از متن:

امروزه در بازار سبک زندگی، سبک های گوناگونی از زیستن تبلیغ می شود که ما باید از میان آنها بهترین را انتخاب کنیم.

انتخاب هر یک از این سبک ها، مسیر زندگی ما را تغییر می دهد و سرنوشت دنیا و آخرت ما را رقم می زند.

و…
همراه با پاسخ فعالیت ها

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت توحید و سبک زندگی درس 3 دین و زندگی پایه دوازدهم ریاضی و تجربی به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت یگانه بی همتا درس دوم دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت یگانه بی همتا درس دوم دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت-یگانه-بی-همتا-درس-دوم-دین-و-زندگی-دوازدهم-ریاضی-و-تجربیعنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت یگانه بی همتا درس 2 دین و زندگی دوازدهم ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 30
قسمتی از متن:

مهم ترین اعتقاد دینی «توحید و یکتاپرستی» است. اسلام دین توحید و قرآن کتاب توحید است. در اسلام بدون اعتقاد به توحید هیچ اعتقاد دیگری اعتبار ندارد. توحید سر لوحه دعوت همه پیامبران بوده است.

و…
همراه با پاسخ فعالیت ها

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت یگانه بی همتا درس 2 دین و زندگی پایه دوازدهم ریاضی و تجربی به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل