پاورپوینت هدف زندگی دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت هدف زندگی دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت-هدف-زندگی-دین-و-زندگی-پایه-دهم-ریاضی-و-تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت هدف زندگی درس 1 دین و زندگی پایه 10 ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 27

قسمتی از متن:

دلیل آفرینش انسان چیست؟

دست پیدا کردن به پاسخ این سوال بسیار مهم و حیاتی است اما چرا؟

پاسخ این است؛چون در صورت ندانستن هدف،ممکن است زندگی خود را صرف کارهای اشتباهی کنیم که برای آنها خلق نشده ایم و سرمایه ای را از دست بدهیم که امکان بدست آوردن مجدد آن وجود نداشته باشد.

و…
همراه با حل فعالیت ها

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت هدف زندگی درس 1 دین و زندگی دهم ریاضی و تجربی به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت زیبایی پوشیدگی دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت زیبایی پوشیدگی دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت-زیبایی-پوشیدگی-دین-و-زندگی-پایه-دهم-ریاضی-و-تجربیعنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت زیبایی پوشیدگی درس 12 دین و زندگی پایه 10 ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 25
قسمتی از متن:

پوشش مناسب از نشانه های عفاف است به گونه ای که از نوع پوشش هر کس می توان میزان توجه وی به این ارزش را دریافت.

خداوند نسبت به پوشش زنان به دلیل بهره مندی آنان از نعمت جمال و زیبایی توجه ویژه ای دارد.

و…
همراه با پاسخ فعالیت ها و صوت آیات

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت زیبایی پوشیدگی درس 12 دین و زندگی دهم ریاضی و تجربی به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت فضیلت آراستگی دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت فضیلت آراستگی دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت-فضیلت-آراستگی-دین-و-زندگی-پایه-دهم-ریاضی-و-تجربی
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت فضیلت آراستگی درس 11 دین و زندگی پایه 10 ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 24
قسمتی از متن:

آراستگی به معنای بهتر کردن وضع ظاهری و باطنی و زیبا نمودن این دو است. بنابراین، دو نوع آراستگی داریم.
آراستگی باطنی: نتیجه برخورداری روح انسان از صفات زیبایی همچون ادب، ُسن خلق، سخاوت، مهربانی و… است

آراستگی ظاهری: نتیجه مرتب بودن وضع ظاهر و توجه به نظافت و زیبایی آن است.

و…
همراه با پاسخ فعالیت ها

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت فضیلت آراستگی درس 11دین و زندگی دهم ریاضی و تجربی به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت یاری از نماز و روزه دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت یاری از نماز و روزه دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت-یاری-از-نماز-و-روزه-دین-و-زندگی-پایه-دهم-ریاضی-و-تجربیعنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت یاری از نماز و روزه درس 10 دین و زندگی پایه 10 ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 29

قسمتی از متن:
اهدف درس
چرا در هر روز، پنج بار به نماز می ایستیم؟
حکمت روزه چیست؟ چرا یک فرد مسلمان باید روزه بگیرد؟
احکام دیگر روزه کدام اند؟

و…
همراه با پاسخ فعالیت ها

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت یاری از نماز و روزه درس 10 دین و زندگی دهم ریاضی و تجربی به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت دوستی با خدا دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت دوستی با خدا دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت-دوستی-با-خدا-دین-و-زندگی-پایه-دهم-ریاضی-و-تجربیعنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت دوستی با خدا درس 9 دین و زندگی پایه 10 ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 26

قسمتی از متن:

دوستی با خدا چه آثاری دارد که پیشوایان دین و پیروان ایشان مشتاق آن بوده اند؟

چگونه می توان دل را به این آذین آراست؟

و…
همراه با پاسخ فعالیت ها و صوت آیات

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت دوستی با خدا درس 9 دین و زندگی دهم ریاضی و تجربی به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت آهنگ سفر دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت آهنگ سفر دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت-آهنگ-سفر-دین-و-زندگی-پایه-دهم-ریاضی-و-تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آهنگ سفر درس 8 دین و زندگی پایه 10 ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 28

قسمتی از متن:

از آنجا که هدف از خلقت انسان رسیدن به مقام قرب خداوند است پس در حقیقت، او مسیر و هدف اصلی زندگی ماست. هر کس این نکته را دریابد و زندگی خود را در مسیر این هدف قرار دهد، در دنیا زندگی لذت بخش و مطمئن و در آخرت رستگاری ابدی را به دست خواهد آورد.

و…
همراه با پاسخ فعالیت ها و صوت آیات

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت آهنگ سفر درس 8 دین و زندگی دهم ریاضی و تجربی به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت فرجام کار دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت فرجام کار دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت-فرجام-کار-دین-و-زندگی-پایه-دهم-ریاضی-و-تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت فرجام کار درس 7 دین و زندگی پایه 10 ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 26

قسمتی از متن:
اهدف درس
دنبال کردن سرانجام و سرنوشت انسان تا جایگاه ابدی
زندگی نیکوکاران و گناهکاران در آخرت، چگونه است؟
چه رابطه ای میان اعمال ما و نوع پاداش و جزای آخرت، وجود دارد؟

و…
همراه با پاسخ فعالیت ها

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت فرجام کار درس 7 دین و زندگی دهم ریاضی و تجربی به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت واقعه بزرگ دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت واقعه بزرگ دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت-واقعه-بزرگ-دین-و-زندگی-پایه-دهم-ریاضی-و-تجربیعنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت واقعه بزرگ درس 6 دین و زندگی پایه 10 ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 27

قسمتی از متن:

آنچه وقوعش حتمی و زمانش نامعلوم بود و ما آن را دور می پنداشتیم. قیامت اتفاق می افتد تا آغازی باشد بر حیات ابدی انسان.

پایان این جهان با برپایی قیامت همراه است. این رخداد بزرگ که در آیاتی از قرآن کریم ترسیم شده، در دو مرحله انجام می گیرد که در هر مرحله وقایع خاصی رخ می دهد.

و…
همراه با پاسخ فعالیت ها و صوت آیات

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت واقعه بزرگ درس 6 دین و زندگی دهم ریاضی و تجربی به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت منزلگاه بعد دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت منزلگاه بعد دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت-منزلگاه-بعد-دین-و-زندگی-پایه-دهم-ریاضی-و-تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت منزلگاه بعد درس 5 دین و زندگی پایه 10 ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 24
قسمتی از متن:

وقتی انسان ها می میرند، چه اتفاقی برایشان می افتد؟

آیا ارتباطشان کاملا با دنیا قطع می شود؟

آیا به صورت مستقیم وارد جهان آخرت می شوند؟

آیا مرحله ای دیگر را پیش رو خواهند داشت؟آن مرحله چه نام دارد؟ چه ویژگی هایی دارد؟

و…
همراه با پاسخ فعالیت ها و صوت آیات

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت منزلگاه بعد درس 5 دین و زندگی دهم ریاضی و تجربی به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت آینده روشن دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت آینده روشن دین و زندگی پایه دهم ریاضی و تجربی

پاورپوینت-آینده-روشن-دین-و-زندگی-پایه-دهم-ریاضی-و-تجربی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آینده روشن درس 4 دین و زندگی پایه 10 ریاضی و تجربی
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 28
قسمتی از متن:

اهدف درس
پیامبران با چه استدلال هایی امکان معاد را اثبات کرده اند؟
با چه استدلال هایی ضرورت معاد را اثبات کرده اند؟
وظیفة انسان در مقابل اخبار و حوادث مهم براساس عقل چیست؟

و…
همراه با پاسخ فعالیت ها و صوت آیات

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت آینده روشن درس 4 دین و زندگی دهم ریاضی و تجربی به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل