پاورپوینت فصل دوم ـ درس دوم کتاب ریاضی و آمار 1 ـ ضابطه جبری تابع ـ پایه دهم انسانی

پاورپوینت فصل دوم ـ درس دوم کتاب ریاضی و آمار 1 ـ ضابطه جبری تابع ـ پایه دهم انسانی

پاورپوینت-فصل-دوم-ـ-درس-دوم-کتاب-ریاضی-و-آمار-1-ـ-ضابطه-جبری-تابع-ـ-پایه-دهم-انسانیپاورپوینت فصل دوم ـ درس دوم کتاب ریاضی و آمار 1 ـ ضابطه جبری تابع ـ پایه دهم انسانی تعداد اسلاید : 40

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس سوم تاریخ پایه دهم انسانی – باستان شناسی؛ در جست و جوی میراث فرهنگی

پاورپوینت درس سوم تاریخ پایه دهم انسانی – باستان شناسی؛ در جست و جوی میراث فرهنگی

پاورپوینت-درس-سوم-تاریخ-پایه-دهم-انسانی--باستان-شناسی؛-در-جست-و-جوی-میراث-فرهنگیپاورپوینت درس سوم تاریخ پایه دهم انسانی – باستان شناسی؛ در جست و جوی میراث فرهنگی
تعداد اسلاید : 34


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس دوم تاریخ پایه دهم انسانی – تاریخ؛ زمان و مکان

پاورپوینت درس دوم تاریخ پایه دهم انسانی – تاریخ؛ زمان و مکان

پاورپوینت-درس-دوم-تاریخ-پایه-دهم-انسانی--تاریخ؛-زمان-و-مکانپاورپوینت درس دوم تاریخ پایه دهم انسانی – تاریخ؛ زمان و مکان
تعداد اسلاید : 34

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس اول تاریخ پایه دهم انسانی – تاریخ و تاریخ نگاری

پاورپوینت درس اول تاریخ پایه دهم انسانی – تاریخ و تاریخ نگاری

پاورپوینت-درس-اول-تاریخ-پایه-دهم-انسانی--تاریخ-و-تاریخ-نگاریپاورپوینت درس اول تاریخ پایه دهم انسانی – تاریخ و تاریخ نگاری
تعداد اسلاید : 48


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت فصل دوم ـ درس سوم کتاب ریاضی و آمار 1 ـ نمودار تابع خطی ـ پایه دهم انسانی

پاورپوینت فصل دوم ـ درس سوم کتاب ریاضی و آمار 1 ـ نمودار تابع خطی ـ پایه دهم انسانی

پاورپوینت-فصل-دوم-ـ-درس-سوم-کتاب-ریاضی-و-آمار-1-ـ-نمودار-تابع-خطی-ـ-پایه-دهم-انسانیپاورپوینت فصل دوم ـ درس سوم کتاب ریاضی و آمار 1 ـ نمودار تابع خطی ـ پایه دهم انسانی تعداد اسلاید : 29

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت درس 10 منطق پایه دهم سنجشگری در تفکر

دانلود پاورپوینت درس 10 منطق پایه دهم سنجشگری در تفکر

دانلود-پاورپوینت-درس-10-منطق-پایه-دهم-سنجشگری-در-تفکر

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت سنجشگری در تفکر درس 10 منطق پایه دهم
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 29

به همراه حل تمرینات و فعالیت تکمیلی

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت سنجشگری در تفکر درس 10 منطق پایه دهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت درس 9 منطق پایه دهم قضیه شرطی و قیاس استثنایی

دانلود پاورپوینت درس 9 منطق پایه دهم قضیه شرطی و قیاس استثنایی

دانلود-پاورپوینت-درس-9-منطق-پایه-دهم-قضیه-شرطی-و-قیاس-استثنایی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت قضیه شرطی و قیاس استثنایی درس 9 منطق پایه دهم
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 28

به همراه حل تمرینات و فعالیت تکمیلی

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت قضیه شرطی و قیاس استثنایی درس 9 منطق پایه دهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت درس 8 منطق پایه دهم قیاس اقترانی

دانلود پاورپوینت درس 8 منطق پایه دهم قیاس اقترانی

دانلود-پاورپوینت-درس-8-منطق-پایه-دهم-قیاس-اقترانی

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت قیاس اقترانی درس 8 منطق پایه دهم
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 26

به همراه حل تمرینات و فعالیت تکمیلی

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت قیاس اقترانی درس 8 منطق پایه دهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت درس 7 منطق پایه دهم احکام قضایا

دانلود پاورپوینت درس 7 منطق پایه دهم احکام قضایا

دانلود-پاورپوینت-درس-7-منطق-پایه-دهم-احکام-قضایا

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت احکام قضایا درس 7 منطق پایه دهم
فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 29

به همراه حل تمرینات و فعالیت تکمیلی

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت احکام قضایا درس 7 منطق پایه دهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل