دانلود کتاب1و2دستورمقدماتی تار و سه تار هنرستان موسیقی(PDF & صوتی)

دانلود کتاب1و2دستورمقدماتی تار و سه تار هنرستان موسیقی(PDF & صوتی)

دانلود کتاب1و2دستورمقدماتی تار و سه تار هنرستان موسیقی(PDF & صوتی)

کتاب های اول و دوم تار و سه تار هنرستان موسیقی اولین قدم هر فرد برای یادگیری سازهای تار و سه تار میباشد، در این محصول ما علاوه بر قرار دادن فایل های PDF کتاب ها، فایل صوتی این کتاب ها را هم که با اجرای بسیار زیبای نیما فریدونی همراه بوده است قرار داده ایم. این محصول شامل 2 کتاب اول و دوم دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان موسیقی روح الله خالقی و نیز 4 فایل صوتی اجراهای این کتب توسط نیما فریدونی در 2 ساز جداگانه تار و سه تار میباشد. مشخصات تعداد صفحات