دستورالعمل اجرايي نحوه حل مسئله به روش 8D

دستورالعمل اجرايي نحوه حل مسئله به روش 8D

دستورالعمل اجرايي نحوه حل مسئله به روش 8D

روش اجرايي 8D دستورالعمل اجرايي نحوه حل مسئله به روش 8D هدف : ايجاد روند به منظور: – به حداقل رساندن خطاها و مشكلاتي كه در نظام مديريت كيفيت به هنگام انجام فعاليت بروز مينمايد دامنه كاربرد : اين دستورالعمل به منظور انجام فعاليتها در نظام مديريت كيفيت در چهار چوب اقدامات اصلاحي وپيشگيرانه انجام مي پذيرد زبان روش اجرايي: انگلیسی معرفی روش حل مساله ۸D : روش حل مساله ۸D یا Eight Disciplines of Problem Solving یک روش حل مساله برای یافتن ریشه و علت اصلی مساله، تدبیر و ایجاد یک اقدام اصلاحی کوتاه مدت و سپس به اجرا درآوردن یک راه حل طولانی مدت به منظور پیشگیری از وقوع

فرم حل مساله به روش 8D

فرم حل مساله به روش 8D

فرم حل مساله به روش 8D

فرم حل مساله به روش 8D توضیحات: جهت تدوین و طراحی (بخش 5: شناسايي و تصديق علل ريشه اي) که مربوط به گام نمودار استخوان ماهی و تحلیل علل ریشه ای مشکل می باشد در گام اول از نرم افزار مینی تب (Mini-Tab) استفاده کنید در غیر این صورت از نرم افزار ویزیو (Visio) در غیر این صورت و عدم استفاده از دو نرم افزار فوق از نرم افزار ورد جهت تدوین این بخش استفاده کنید.