اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل عدم تمرکز را در دانش آموزم را برطرف کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل عدم تمرکز را در دانش آموزم را برطرف کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل عدم تمرکز را در دانش آموزم را برطرف کنم

چکیده: امروزه بسیاری از خانواده ها از مشکل رفتاری فرزندانشان مانند پرتحرکی،بی قراری عدم تمرکز،پرخاشگری و…که از علائم بیش فعالی هستند شکایت دارند که در اغلب موارد موجب سرزنش کودک از طرف خانواده و معلم می شود. بیش فعالی یکی از بیماری های رایج در سنین کودکی است که این بیماری بعد از سنین کودکی یا نوجوانی مرتفع می شود ولی در بعضی از افراد همچنان باقی می ماند عواقب سوء رفتاری برای فرد و جامعه در پی دارد. پیش فعالی علل و عوامل مختلفی دارد که از مهمترین آنها وراثت است برای درمان پیش فعالی ضروری است بلافاصله بعد از بروز علائم اقدام شود در اوزش پژوهی حاضر پس از شناسایی و مطالعات انجام شده با هدف رفع مشکلات عدم تمرکز و عدم انجام تکالیف که گاها محمد با آن مواجه بوده و با گردآوری