درسنامه دروس تخصصی مهندسی مکانیک ویژه آزمون استخدامی

درسنامه دروس تخصصی مهندسی مکانیک ویژه آزمون استخدامی

درسنامه دروس تخصصی مهندسی مکانیک ویژه آزمون استخدامی

شامل درسنامه دروس تخصصی مهندسی مکانیک ویژه آزمونهای استخدامی ارائه نکات مهم و کلیدی در هر بخش ارائه مثالهای متنوع جهت درک بهتر مباحث درسی با حل تشریحی مثالها شامل دروس (استاتیک ، مقاومت مصالح ، دینامیک ، ارتعاشات ، انتقال حرارت ، ترمودینامیک و مکانیک سیالات)