تحقیق درباره اب

تحقیق درباره اب

تحقیق درباره اب

چكيده زندگي همه‌ي انسان‌ها، گياهان و حيوانات به آب بستگي دارد. بعد از هوا آب مهم‌ترين چيزي است كه براي ادامه زندگي لازم است. از آب براي سيراب كردن زمين‌هاي كشاورزي، درمان بعضي بيماري‌ها، صنعت و با سدسازي از فشار آب براي توليد برق استفاده مي‌شود. آب به سه شكل مايع (آب روان)، جامد (يخ) و گاز (بخار آب) در طبيعت وجود دارد. ميكروب فاضلاب‌ها موجب بيماري‌هاي وبا، حصبه، اسهال خوني و… مي‌شود. آب سالم نبايد هيچ گونه آلودگي داشته باشد آب براي آشاميدن مناسب است كه رنگش كدر نباشد. چون آب كدر آلوده است. آب سالم و بهداشتي بايد بدون بو، مزه و رنگ باشد. آب مايعي است كه خيلي زود آلوده مي‌شود. مصرف آب آلوده به هر طريقي كه باشد باعث انتقال بيماري مي‌شود.