وظایف و نقش دانش آموزان در تقویت فرهنگ حمایت از تولید ملی و مصرف کالاهای ایرانی

وظایف و نقش دانش آموزان در تقویت فرهنگ حمایت از تولید ملی و مصرف کالاهای ایرانی

وظایف و نقش دانش آموزان در تقویت فرهنگ حمایت از تولید ملی و مصرف کالاهای ایرانی

وظایف و نقش دانش آموزان در تقویت فرهنگ حمایت از تولید ملی و مصرف کالاهای ایرانی اگرچه دانش آموزان قسمت کوچکی از عظمت و اقتدار کشور ایران است ولی با توجه به این موضوع که این داشن آموزان مخترعین و دانشمندان آینده ی این سرزمین هستند وظایفی در قبال حمایت از شعار امسال یعنی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی دارند. در 13 صفحه ورد قابل ویرایش