حکم تخلیه ملک

حکم تخلیه ملک

حکم تخلیه ملک

با سلام.در مواردی که شما برای تحویل یک ملک که در تصرف شخصی طبق یک قرارداد بوده است مثل اجاره نامه یا …..شخص طبق تعهدات خود عمل نمیکند و برای تحویل ملک اقدام نمی کند لذا شما برای احقاق حق خود باید اقدام به شکایت علیه ایشان کنید و پس از دریافت رای دادگاه میتوانید با حکم تخلیه ، ملک را توسط نیروی انتظامی تحویل بگیرید در خصوص موارد قانونی افراد مختلفی برای این مساله مبادرت به نوشتن شکوائیه میکنند و هزینه های بسیار بالایی دریافت می کنند لذا ما با کمترین هزینه اقدام به آماده کردن یک فایل خام و جامع این متن شکوائیه کرده ایم که شما پس از تکمیل اطلاعات خود در این فایل می توانید آن را به دادگاه ارائه دهید………..

الزام به انتقال سند

الزام به انتقال سند

الزام به انتقال سند

با سلام.در مواردی که شما پس از انجام یک معامله طرف مقابل به تعهدات خود عمل نمیکند و برای انتقال سند در دفتر خانه حاضر نمی شود لذا شما برای احقاق حق خود باید اقدام به شکایت علیه ایشان کنید و پس از دریافت رای دادگاه علیه ایشان میتوانید بدون نیاز به حضور طرف مقابل در دفتر خانه با شخص نماینده دادگاه اقدام به انتقال سند نمایید که البته اشخاص مختلفی برای این مساله مبادرت به نوشتن شکوائیه میکنند و هزینه های بسیار بالایی دریافت می کنند لذا ما با کمترین هزینه اقدام به آماده کردن یک فایل خام و جامع این متن شکوائیه کرده ایم که شما پس از تکمیل اطلاعات خود در این فایل می توانید آن را به دادگاه ارائه دهید………..