پژوهش بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی از طریق بازارگرایی (مطالعه موردی: استان هاي خراسان(شمالي.رضوي.جنوبي) سازمان بیمه سلامت ایران

پژوهش بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی از طریق بازارگرایی (مطالعه موردی: استان هاي خراسان(شمالي.رضوي.جنوبي) سازمان بیمه سلامت ایران

پژوهش بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی از طریق بازارگرایی (مطالعه موردی: استان هاي خراسان(شمالي.رضوي.جنوبي) سازمان بیمه سلامت ایران

پژوهش با عنوان بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی از طریق بازارگرایی (مطالعه موردی: استان هاي خراسان(شمالي.رضوي.جنوبي) سازمان بیمه سلامت ایران با فرمت ورد چکیده: هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی از طریق بازارگرایی در سازمان بیمه سلامت ایران بود. روش تحقیق توصيفي-پيمايشي و قلمرو زمانی سال 1393 است. جامعه آماری کلیه کارکنان (343 نفر) شعب مراکز استان هاي خراسان شمالي، رضوي و جنوبي انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه در دسترس و فرمول نمونه‌گيري کوکران حداقل حجم نمونه تعداد 150 نفر تعیین شد. در راستای تحقق هدف محوری تحقیق چهار فرضیه مطرح شد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مقدار احتمال (T-value) حاصل از برازش مدل در حالت معنی

پژوهش بررسي عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهيلات بانكي در شعب بانك پارسيان در سطح شهرستان مشهد

پژوهش بررسي عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهيلات بانكي در شعب بانك پارسيان در سطح شهرستان مشهد

پژوهش بررسي عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهيلات بانكي در شعب بانك پارسيان در سطح شهرستان مشهد

پژوهشی با عنوان بررسي عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهيلات بانكي در شعب بانك پارسيان در سطح شهرستان مشهد با فرمت ورد چکیده: از آنجاکه تسهیلات بانکی دارای نقش کلیدی در اقتصاد یک کشور برخوردار بوده و عدم بازپرداخت آنها موجب اختلال در توزيع اعتبارات بانكي، ورشكستگي بانك ها و به تبع آن اختلال در اقتصاد كشور مي شود، بررسی عوامل موثر بر نرخ وصول تسهیلات بانکی از اهمیت انکارناپذیری برخوردار می باشد. از اینرو در این مطالعه تابع نرخ وصول تسهيلات بانكي با استفاده از متغیرهای اندازه تسهیلات، نوع وثیقه، طول دوره بازپرداخت، نرخ سود بازپرداخت و مدت زمان ارتباط مشتری با بانک برآورد شد. برای این منظور از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های مربوط به شعب بانک

پژوهش ارزیابی عملکرد بیمارستان خیریه امام هادی (ع) براساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

پژوهش ارزیابی عملکرد بیمارستان خیریه امام هادی (ع) براساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

پژوهش ارزیابی عملکرد بیمارستان خیریه امام هادی (ع) براساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

پژوهشی با عنوان ارزیابی عملکرد بیمارستان خیریه امام هادی (ع) براساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) چکیده: مقدمه: ارزیابی عملکرد فعالیتی است که با شکل گیری زندگی گروهی بشر گره خورده است.ارزيابي عملکرد فرايندي است که به سنجش و اندازه گيري، ارزش گذاري و قضاوت درباره عملکرد طي دوره اي معين مي پردازد. با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان خیریه امام هادی براساس کارت ارزیابی متوازن صورت پذیرفته است. روش: این

پژوهش بررسی متغيرهای مؤثر بر تمايل مصرف کنندگان به خريد اینترنتی در سطح شهرستان سبزوار

پژوهش بررسی متغيرهای مؤثر بر تمايل مصرف کنندگان به خريد اینترنتی در سطح شهرستان سبزوار

پژوهش بررسی  متغيرهای مؤثر بر تمايل مصرف کنندگان به خريد اینترنتی در سطح شهرستان سبزوار

پژوهشی با عنوان بررسی متغيرهای مؤثر بر تمايل مصرف کنندگان به خريد اینترنتی در سطح شهرستان سبزوار با فرمت ورد چکیده: یکی از مزیت های ممتاز برای بازاریابان اینترنتی ، توانایی دستیابی به مقدار زیادی از مصرف کنندگان پراکنده در مناطق جغرافیایی مختلف مخصوصا در مناطقی که دسترسی به آنها ممکن است در مدت زمان کوتاه می باشد. از آنجا كه كشور ما نيز حركت به سمت اين نوع خريد را آغاز نموده است، در این پژوهش محقق بر آن شده است تا با شناسايي عوامل مؤثر بر خريد اينترنتي ؛ به بهبود اين روش مبادله كمك كند. تحقیق حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی ، و از حیث روش ، یک تحقیق توصیفی

پژوهش بررسی عوامل موثر بر توسعه بازار و بازارگرایی در شعب بانک قرض الحسنه رسالت استان خراسان رضوی

پژوهش بررسی عوامل موثر بر توسعه بازار و بازارگرایی در شعب بانک قرض الحسنه رسالت استان خراسان رضوی

پژوهش بررسی عوامل موثر بر توسعه بازار و بازارگرایی در شعب بانک قرض الحسنه رسالت  استان خراسان رضوی

پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر توسعه بازار و بازارگرایی در شعب بانک قرض الحسنه رسالت استان خراسان رضوی با فرمت ورد چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه بازار و بازارگرایی در شعب بانک قرض الحسنه رسالت استان خراسان رضوی انجام گرفت. تحقيق حاضر از بعد هدف، كاربردي است و روش پژوهش مناسب كه در اين تحقيق بكار رفته است، با توجه به ماهیت موضوع، توصیفی از نوع پيمايشي و همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشتریان شعب بانک قرض الحسنه رسالت استان خراسان رضوی می‌باشند که تعداد آنها نامحدود در نظر شده است. جهت برآورد حجم نمونه از جدول تهیه شده به وسیله کرجسی و مورگان استفاده شده است که تعداد 384

پژوهش بررسی رابطه بین استراتژی¬های رقابتی و عملکرد سازمانی در شرکت های مواد غذایی استان خراسان رضوی

پژوهش بررسی رابطه بین استراتژی¬های رقابتی و عملکرد سازمانی در شرکت های مواد غذایی استان خراسان رضوی

پژوهش بررسی رابطه بین استراتژی¬های رقابتی و عملکرد سازمانی در شرکت های مواد غذایی استان  خراسان رضوی

پژوهشی با عنوانبررسی رابطه بین استراتژی­های رقابتی و عملکرد سازمانی در شرکت­های مواد غذایی استان خراسان رضوی بافرمت ورد چکیده: امروزه در دنیای رقابتی و در حال تحول برای بقا و غلبه بر حریفان قدرتمند نیازمند داشتن استراتژی رقابتی می­باشیم. و درک صحیح از استراتژی رقابتی و عملکرد سازمانی می­تواند شناختی دقیق جهت تصمیم­گیری مدیران ایجاد کند. تحقیق حاضر با عنوان "بررسی رابطه بین استراتژی­های رقابتی و عملکرد سازمانی در شرکت­های مواد غذایی استان خراسان رضوی" به منظور یافتن مناسب­ترین استراتژی که باعث عملکرد بهتری برای این شرکت­ها باشد، صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های مواد غذایی استان خراسان رضوی می­باشد. که تعداد 222 شرکت می­باشد. که از طریق روش تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 69 شرکت به روش نمونه­گیری خوشه­ای دو مرحله­ای انتخاب شدند. و پرسش­نامه در اختیار مدیران ارشد شرکت­ها قرار گرفت. این

تحلیل فضای شهری سه راه احمدی شیراز در 65 اسلاید

تحلیل فضای شهری سه راه احمدی شیراز در 65 اسلاید

تحلیل فضای شهری سه راه احمدی شیراز در 65 اسلاید

لطفا حتما فایل با نام سه راه احمدی را اول دانلود فرموده و از آن طریق به دانلود فایل اقدام بفرمایید در صورت بروز مشکل با شماره 09338709372 تماس بگیرید . تحلیل فضای شهری سه راه احمدی نقشه شیراز ومحل مورد نظر عکس قدیم سه راه احمدی امروزه سه راه احمدی عکس هوایی از سه راه احمدی تاریخچه ی سه راه احمدی اماکن تاریخی محدوده ی اطراف تعیین محدوده ی اطراف شاهچراغ بازار وکیل بازار روح الله مدرسه خان خانه نصیر الملک اماکن مذهبی در ان محدوده کاربری تجاری سه راه احمدی کار بری های اداری سه راه احمدی بررسی خط آسمان سیمای شهر الگو های رفتاری نامناسب در فضا عدم وجود پارکینگ برای وسایل نقلیه ی موتوری

قنات در 41 اسلاید

قنات در 41 اسلاید

قنات در 41 اسلاید

قنات تعريف قنات چگونگی ابداع قنات قنات در افسانه‌هاي ايراني تاریخچه قنات اسامي معادل قنات شماي قنات ابزار و وسایل احداث قنات روش احداث قنات كاربرد مصالح و مواد ساختماني سنتي در قنوات محاسن و معايب قنات مقايسه قنات و چاه معايب قنات ساختمانهای مرتبط با قنات شگفتي هاي قنات ــ اشکال پراکندگی جغرافیایی قنوات : شیوه سنجش آب كاربرد و مصارف فرعي انواع قنات در ايران : آمار قناتهای کشور عجيب ترين قناتهای ايران ــ چگونگی توزیع قنات در مناطق مختلف جغرافیایی ایران Picture

مرمت خانه رجائی 49 اسلاید

مرمت خانه رجائی 49 اسلاید

مرمت خانه رجائی 49 اسلاید

مرمت خانه رجائی موقعيت طبيعي اثر موقعيت فعلي اثر مشخصات اثر توضیحات مربوط به معماری دوره پهلوی برون گرایی پلان معماری دوره پهلوی شناخت، مواد و مصالح نما پنجره و بالکن تزئینات خلاصه از معماری دوره پهلوی اقدامات انجام شده در مورد حريم ويژگي اثر نوع بهره برداري ازاثر ( قبلي ، فعلي ، پيشنهادي ) توضيح دخل و تصرفات انجام شده و مشهود در اثر توضيح تعميرات گذشته اثر ـشرح وضعيت موجود، خطر پذيري و آسيبهاي وارده منابع و مآخذ گذارش سایت پلان موقعیت بنا درنقشه شهر مشهد عکس ازبازارسرشور

تحلیل پایانه مسافربری جنوب تهران 25 اسلاید

تحلیل پایانه مسافربری جنوب تهران 25 اسلاید

تحلیل پایانه مسافربری جنوب تهران 25 اسلاید

تحلیل پایانه مسافربری جنوب تهران پیشینه و تاریخچه وقتي كوره‌هاي آجرپزي تبديل به پايانه شدند موقعیت جغرافیایی خدمات و امکانات رفاهی تحلیل سایت حوضه بندی کلی بنا دسترسی به ترمینال حمل و نقل برون شهری حوضه بندی درون ترمینال دسترسی ها و فضاهای خدماتی اطراف نحوه ورود و خروج اتوبوس ها محاسن سایت معایب داخلی