جزوه کامل و نکات مهم فیزیولوژی برن و لوی: جلد دوم

جزوه کامل و نکات مهم فیزیولوژی برن و لوی: جلد دوم

جزوه کامل و نکات مهم فیزیولوژی برن و لوی: جلد دوم

در این فایل خلاصه ای از مطالب و نکات مهم یعنی نکاتی که برای آزمونهای پایان ترم و آزمون های کنکور لازم است، آمده است. شامل تمام مباحث مطرح شده در کتاب فیزیولوژی پزشکی گانونگ می باشد. شامل فصل 18-43 است.

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش 1و2

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش 1و2

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش 1و2

این فایل شامل خلاصه مطالب و نکات مهم و کنکوری دو بخش اول فیزیولوژی گانونگ است. بخش اول( اصول سلولی و مولکولی فیزیولوژی پزشکی)، حاوی 3 فصل و بخش دوم(فیزیولوژی سلول های عصبی و عضلانی) حاوی 6 فصل می باشد که در حدود 50 صفحه گردآوری شده است. بخش اول: اصول سلولی و مولکولی فیزیولوژی پزشکی فصل1: اصول عمومی و تولید انرژی در حیطه فیزیولوژی پزشکی فصل2: مروری بر فیزیولوژی سلولی در فیزیولوژی پزشکی فصل3: ایمنی، عفونت و التهاب بخش دوم: فیزیولوژی سلول های عصبی و عضلانی فصل4: بافت تحریک پذیر: عصب فصل5: بافت تحریک پذیر: عضله فصل6: انتقال سیناپسی فصل7: نوروترانسمیترها و نورومدولاتورها فصل8: خصوصیات گیرنده های حسی فصل9: رفلکس ها با مطالعه این فایل در

جزوه و نکات مهم فارماکولوژی کاتزونگ جلد دوم

جزوه و نکات مهم فارماکولوژی کاتزونگ جلد دوم

جزوه و نکات مهم فارماکولوژی کاتزونگ جلد دوم

این فایل شامل خلاصه و نکات مهم جلد دوم فاماکولوژی کاتزونگ است که در قالب 4 بخش و 34 فصل تنظیم شده است. مطالعه این فایل برای دانشجویان و داوطلبان آزمون های کنکور کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم ( رشته های مختلف پیرا پزشکی و پزشکی و فیزیولوزِ پزشکی و نیز رشته زیست شناسی و… ) مناسب است. فهرست مطالب جلد دوم: بخش 6: داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های خون، التهاب و نقرس فصل 33 : داروهای مورد استفاده در کم خونی ها، فاکتورهای رشد خون ساز فصل 34 : داروهای مورد استفاده در اختلالات انعقادی

جزوه و نکات مهم فارماکولوژی کاتزونگ جلد اول

جزوه و نکات مهم فارماکولوژی کاتزونگ جلد اول

جزوه و نکات مهم فارماکولوژی کاتزونگ جلد اول

این فایل شامل خلاصه مطالب جلد اول کتاب فارماکولوژی کاترونگ است. که شامل 32 فصل می باشد. تعداد صفحات: 192 فهرست مطالب: بخش اول: اصول پایه فصل1: کلیات فصل2: گیرنده های داروها و فارماکودینامیک فصل3: فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک فصل4: بیوترانسفورماسیون داروها فصل5: ساخت داروها و قوانین مربوط به آن ها بخش دوم: داروهای سیستم عصبی خودمختار فصل6: کلیات فارماکولوژی سیستم عصبی خودمختار فصل7: داروهای محرک گیرنده های کولینرژیک و مهارکننده کولین استراز فصل8: داروهای مسدد گیرنده کولینرژیک فصل9: داروهای محرک گیرنده های آدرنرژیک و سایر داروهای مقلد سمپاتیک فصل10: داروهای آنتاگونیست گیرنده های آدرنرژیک بخش سوم: داروهای قلبی

خلاصه ونکات مهم نوروآناتومی: آناتومی اعصاب: اسنل

خلاصه ونکات مهم نوروآناتومی: آناتومی اعصاب: اسنل

خلاصه ونکات مهم نوروآناتومی: آناتومی اعصاب: اسنل

این فایل شامل خلاصه مطالب و نکات مهم و کنکوری نورو آناتومی اسنل(آناتومی عصبی)است. که شامل 22فصل است. که هم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و هم برای داوطلبان ارشد و دکتری قابل استفاده است. فهرست مطالب: فصل1: سازماندهی دستگاه عصبی و نوروبیولوژی نورون فصل2: نوروبیولوژی نوروگلی فصل3: دژنراسیون بافت عصبی فصل4: اعصاب محیطی فصل5: پایانه های عصبی محیطی فصل6: طناب نخاعی فصل7: راه های صعودی و نزولی و فعالیت رفلکسی فصل8: تنه مغزی (Brain stem) فصل9: مخچه

جزوه و نکات مهم بیوشیمی عمومی ملک نیا شهبازی جلد دوم

جزوه و نکات مهم بیوشیمی عمومی ملک نیا شهبازی جلد دوم

جزوه و نکات مهم بیوشیمی عمومی ملک نیا شهبازی جلد دوم

این فایل شامل خلاصه مطالب و نکات مهم و کنکوری جلد دوم کتاب بیوشیمی عمومی ملک نیا-شهبازی است. که شامل 18 فصل می باشد. تعداد صفحات: 93 عناوین جلد دوم: بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی آب و عناصر معدنی ویتامین ها بیوشیمی گوارش و جذب بیوانرژتیک و اکسیداسیون بیولوژیک کلیاتی درباره راههای متابولیسمی واسطه ای متابولیسم چربیها انتقال و ذخیره سازی چربی ها متابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه متابولیسم اسید های نوکلئیک متابولیسم هسته تتراپیرولی نحوه عمل هورمون ها هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز هورمون های تیروئیدی هورمون های مهم در متابولیسم کلیم هورمون های غدد فوق کلیوی هورمون های غدد جنسی هورمون های لوزالمعده و دستگاه گوارش با مطالعه این جزوه در زمان و انرژی

جزوه و نکات مهم بیوشیمی عمومی ملک نیا شهبازی جلد اول

جزوه و نکات مهم بیوشیمی عمومی ملک نیا شهبازی جلد اول

جزوه و نکات مهم بیوشیمی عمومی ملک نیا شهبازی جلد اول

این فایل شامل خلاصه مطالب و نکات مهم و کنکوری جلد اول کتاب بیوشیمی عمومی ملک نیا-شهبازی است. که شامل 15 فصل می باشد. تعداد صفحات: 89 عناوین جلد اول: بیوملکول و روش های بیوشیمی صفات اصلی جانداران آب و نقش زیستی آن قند ها یا کربوهیدرات ها لیپید ها اسید های آمینه پپتید ها و پروتئین ها آنزیم ها ساختمان شیمیایی و نقش اسید های نوکلئوئیک سازمان ملکولی و همانند سازی DNA رونویسی و بیوسنتر بیوسنتر پرو تئین ها روش های نوترکیبی DNA با مطالعه این جزوه در زمان و انرژی شما صرفه جویی خواهد شد. مطالب موجود با همکاری فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی فارغ التحصیل از دانشگاه های مادر تهیه و تنظیم شده است یعنی

جزوه عالی و نکات مهم آناتومی اسنل شامل تنه ، سر و گردن همراه با تصاویر

جزوه عالی و نکات مهم آناتومی اسنل شامل تنه ، سر و گردن همراه با تصاویر

جزوه عالی و نکات مهم آناتومی اسنل شامل تنه ، سر و گردن همراه با تصاویر

این فایل شامل خلاصه مطالب و نکات مهم آزمونی و کنکوری آناتومی اسنل- تنه و سر و گردن (قفسه سینه، شکم، لگن، پرینه، پشت و سر و گردن) است. که شامل 11 فصل است. فهرست مطالب فصل اول: مقدمه فصل دوم: قفسه سینه: بخش 1: دیواره قفسه سینه فصل سوم: قفسه سینه: بخش 2: حفره قفسه سینه فصل چهارم: شکم: بخش 1: دیواره شکم فصل پنجم:شکم: بخش 2: حفره شکم فصل ششم: لگن: بخش 1: دیواره های لگن فصل هفتم:لگن: بخش 2: حفره لگن فصل هشتم: پرینه فصل نهم(12): پشت فصل یازدهم: سر و گردن با مطالعه این فایل در زمان و انرژی شما صرفه جویی خواهد شد. مطالب موجود با همکاری

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش6: فیزیولوژی قلب و عروق

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش6: فیزیولوژی قلب و عروق

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش6: فیزیولوژی قلب و عروق

این فایل شامل خلاصه مطالب و نکات مهم و کنکوری بخش 6 فیزیولوژی گانونگ( فیزیولوژی قلب و عروق ) می باشد که شامل 5 فصل است. بخش ششم: فیزیولوژی قلب و عروق فصل 30. منشأ ضربان و فعالیت الکتریکی قلب فصل 31.قلب به عنوان یک پمپ فصل32.خون به عنوان یک مایع در گردش و دینامیک جریان خون و لنف قصل33. مکانیسم های تنظیم کننده سیستم قلب و عروق فصل34.گردش در نواحی ویژه با مطالعه این فایل در زمان و انرژی شما صرفه جویی خواهد شد. مطالب موجود با همکاری فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی فارغ التحصیل از دانشگاه های مادر تهیه و تنظیم شده است یعنی خلاصه یادداشت های دستنویس

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش7:فیزیولوژی تنفس

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش7:فیزیولوژی تنفس

خلاصه و نکات مهم فیزیولوژی گانونگ: بخش7:فیزیولوژی تنفس

این فایل شامل خلاصه مطالب و نکات مهم و کنکوری بخش 7 فیزیولوژی گانونگ( فیزیولوژی تنفس ) می باشد که شامل 3 فصل است. بخش هفتم: فیزیولوژی تنفس فصل35: عملکرد ریوی فصل36: انتقال گازها و تنظیم در ریه ها فصل37: تنظیم تنفس با مطالعه این فایل در زمان و انرژی شما صرفه جویی خواهد شد. مطالب موجود با همکاری فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی فارغ التحصیل از دانشگاه های مادر تهیه و تنظیم شده است یعنی خلاصه یادداشت های دستنویس این عزیزان به زبان فارسی است. گاهی مطالعه مطالب مفصل سبب عدم تمرکز و ایجاد استرس می گردد به ویژه اگر تا زمان آزمون فاصله زمانی کمی