برنامه جامع مطالعاتی کنکور انسانی(ویژه متقاضیان رشته های زیر گروه یک)

برنامه جامع مطالعاتی کنکور انسانی(ویژه متقاضیان رشته های زیر گروه یک)

برنامه جامع مطالعاتی کنکور انسانی(ویژه متقاضیان رشته های زیر گروه یک)

برنامه ریزی به وجهی جامع از جمله مهمترین فاکتور موفقیت داوطلبان در کنکور است . هر داوطلب باید در بستر زمانی مشخص تمامی منابع مورد نیاز خود را مورد مطالعه قرار دهد. محصول حاضر با رعایت استاندارد های مطالعاتی کنکور و با توجه بیشتر به دروس با ضریب تاثیر بالا در زیرگروه یک کنکور رشته انسانی؛به دنبال ارائه برنامه مطالعاتی جامع و مفید برای داوطلبان عزیز میباشد. ■خرید این محصول را به داوطلبانی که خواها مطالعه اصولی را بر اساس برنامه استاندارد هستند،پیشنهاد میکنیم.

برنامه مطالعاتی دوازدهم انسانی ویژه آبان

برنامه مطالعاتی دوازدهم انسانی ویژه آبان

برنامه مطالعاتی دوازدهم انسانی ویژه آبان

برنامه ریزی کنکور انسانی برنامه ریزی برای کنکور انسانی دارای پیچیدگی های زیادی است؛ – تعداد و تنوع زیاد دروس کنکور انسانی ۳۲ کتاب از عمومی ها تا اختصاصی ها؛ منابع کنکور انسانی آش شعله قلمکار هستن! از ریاضی و روانشناسی بگیر تا تاریخ و جغرافیا و ادبیات و…. تناسب و تقسیم بندی زمانی این دروس با زمانی که تا کنکور شما باقی مانده، وضعیتتان در هر درس و شرایط متعدد دیگر یک جورهایی کار سختی است! -تفاوت روش مطالعه هر درس هرکدام از ۱۲ عنوان کنکور انسانی و زیرشاخه های آن روش مطالعه،تست،جمع بندی،مرور،خلاصه برداری و… خاص خود را دارند و استراتژی کنکوری که باید در خصوص هر درس پیاده کنید با دیگری متفاوت است. برگزیدن روش مطالعه امر سرنوشت سازی در مسیر مطالعه کنکور محسوب می

برنامه مطالعاتی دوازدهم انسانی و داوطلبان کنکور نظام جدید ؛ویژه مهر

برنامه مطالعاتی دوازدهم انسانی و داوطلبان کنکور نظام جدید ؛ویژه مهر

برنامه مطالعاتی دوازدهم انسانی و داوطلبان کنکور نظام جدید ؛ویژه مهر

اگر آزمونهای سنجشی کنکور شرکت میکنید برنامه درسی را برای شما تدارک دیده ایم که کل بودجه بندی را به چه تناسب و ترتیبی با روزهای باقی مانده خود مطالعه کنید. این برنامه ریزی عمومی با نوجه به استانداردهای مطالعاتی و مشاوره ای تنظیم شده و فاکتورهایی مثل حجم و جایگاه دروس حفظی جایگاه مرور دروس بر حسب اهمیت عمومی ترتیب بندی بازخوانی و مطالعه اولیه و…. توصیحات تکمیلی درون فایل قرار دارند.