دانلود ترجمه شواهد الربوبیه (دکتر جواد مصلح)

دانلود ترجمه شواهد الربوبیه (دکتر جواد مصلح)

دانلود ترجمه شواهد الربوبیه (دکتر جواد مصلح)

الشواهد الرّبوبیه فی المَناهِج السُلوکیه" کتابی از ملاصدرا در فلسفه و کلام به زبان عربی است. ملاصدرا (فیلسوف بزرگ قرن 11ق.) این کتاب را در پنج "مشهد" تألیف کرده است و هر مشهد به چند "شاهد" و هر شاهد به چند "اشراق" تقسیم شده است. فهرست مشاهد کتاب از این قرار است: مشهد اول در امور عامه؛ مشهد دوم در وجود خداوند و آفرینش؛ مشهد سوم در علم معاد؛ مشهد چهارم در اثبات معاد جسمانی و مشهد پنجم در نبوت و ولایت. حاج ملا هادی سبزواری ، فیلسوف معروف قرن 13.ق معروف ترین شرح را بر این کتاب نوشته است. کتاب حاضر ترجمه و تفسیری منقّح از این اثر به قلم مرحوم دکتر جواد مصلحی به زبان فارسی است. برای بازدید از وبسایت اصلی ما اینجا کیلیک کنید با تشکر