سوال و جواب های حقوق مدنی ۲ (به روز شده)

سوال و جواب های حقوق مدنی ۲ (به روز شده)

 سوال و جواب های حقوق مدنی ۲ (به روز شده)

سوالات به همراه پاسخ حقوق مدنی دکترصفایی -جلد اول بخش دوم (اموال) نگارش توسط: سرکارخانم الهام احمدی فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعا حـــرام است.