حقوق سازمان های بین الملل

حقوق سازمان های بین الملل

حقوق سازمان های بین الملل

«جزوه تایپ شده» حقوق سازمان های بین الملل – ( حاوی 60 صفحه) نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی استاد روستایی فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات ، شرعا حـــرام است .