حقوق بشر در اسلام

حقوق بشر در اسلام

حقوق بشر در اسلام

«جزوه تایپ شده» حقوق بشر در اسلام / نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی استاد: مهدی پناه فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعا حـــرام است.