حل المسائل ماشین‌های الکتریکی (انگلیسی)

حل المسائل ماشین‌های الکتریکی (انگلیسی)

حل المسائل ماشین‌های الکتریکی (انگلیسی)

درس ماشین های الکتریکی جزء دروس تخصصی رشته برق و به خصوص گرایش الکترونیک و الکتروتکنیک در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته می باشد. اساتید این درس در دانشگاه های مختلف منابع متفاوتی را معرفی می کنند. یکی از اصلی ترین منابع درس مدارهای الکتریکی کتاب ماشین های الکتریکی چاپمن می باشد. این کتاب علاوه بر این که یک مرجع آموزشی برای دانشجویان رشته برق به شمار می رود، همچنین یک منبع علمی مطمئن به منظور استفاده عملی برای مهندسین برق الکترونیک می باشد.

سیگنال ها و سیستم ها

سیگنال ها و سیستم ها

سیگنال ها و سیستم ها

کتاب سیگنال و سیستم آلن اپنهایم (Alan V. Oppenheim) که به همراه ویلسکی (Alan S. Willsky) و آقای سید حمید نواب (S. Hamid Nawab) که یک پروفسور پاکستانی-آمریکایی می باشد، یکی از مهمترین و پرارجاع ترین کتاب در زمینه تحلیل سیستم و سیگنال می باشد.