سوالات استخدامی بانکدار بانک سینا

سوالات استخدامی بانکدار بانک سینا

سوالات استخدامی بانکدار بانک سینا

سوالات استخدامی بانکدار بانک سینا در قالب کتابچه آزمون استخدامی برای استخدام جدید بانک سینا توسط مرجع منابع و نمونه سوالات استخدامی کشور تهیه شده که منطبق با سرفصل های استخدامی آزمون استخدام بانک سینا برای سال ۹۹ می باشدکه از بهترین منابع و سوالات ادوارگذشته آزمون های استخدامی بانک سینا و سایر بانک های کشور نشر پیدا کرده است. منابع آزمون استخدامی بانک سینا : همانگونه که ملاحظه می نمایید منابع اعلامی برای آزمون استخدامی بانک سینا در قالب جدول زیر نشر پیدا نموده است. ردیفنوع درستعداد سوالاتضرایب۱عمومیکلیه مشاغل مورد نیاززبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش۱۰۱۲هوش ریاضی و استعداد تحصیلی۱۵۳ICDL۱۵۴زبان انگلیسی۱۰۱تخصصیشغل بانکدار و متصدی امور اداری ستاددانش علوم بانکی – بازارهای