جزوه ی بحث ارتعاشات دانشگاه صنعتی شریف استاد مرادی

جزوه ی بحث ارتعاشات دانشگاه صنعتی شریف استاد مرادی

جزوه ی بحث ارتعاشات دانشگاه صنعتی شریف استاد مرادی

جزوه ی بحث ارتعاشات دانشگاه صنعتی شریف استاد مرادی در قالب pdf و در 76 صفحه می باشد بخشی از متن فایل: ارتعاشات: تحلیل رفتا ن.سانی (تکرار یک حرکت دینامیکی) یک جسم که با دستخت خیلی خانا ودقیق نوشته شده