انواع دامن

انواع دامن

انواع دامن

ما با این جزوه قصد خدمت به شما هموطنان گرامی داریم.در این جزوه انواع دامن از قبیل دامن تنگ،فون۱،۲،۳،دامن های کلوش،نیمه کلوش،تمام کلوش،ربع کلوش و … اموزش داده میشود که میتوانید انرا با قیمتی مناسب دریافت کنید.